iFLUX

Terug naar filteroverzicht

Contact

Galileilaan 15
2845
Niel
+32 (0)499 53 92 91
info@ifluxsampling.com
http://www.ifluxsampling.com

Omschrijving activiteiten

Het slim beheer van grondwater zal de levenskwaliteit van onze toekomst mee bepalen. Met deze visie werd iFLUX in 2017 opgericht als onafhankelijke spin-off van VITO en de Universiteit van Antwerpen.

iFLUX is een dynamische startup actief in milieubeheer. We helpen onze klanten met het oplossen van complexe grondwatervraagstukken, met het beheren van de integriteit van hun grondwaterbronnen, en het bepalen van stroming en richting in functie van efficiënt grondwater beheer.

iFLUX ontwikkelde een innovatieve technologie om de dynamiek van grondwaterstroming en vervuiling in de bodem te bepalen. Op basis van die unieke meettechnologie, in combinatie met een gerichte data analyse kunnen we een accurater en betrouwbaarder beeld van de grondwater-/waterfluxen en vervuiling-/massafluxen garanderen.

Ons kantoor bevindt zich in het Wetenschapspark te Niel, waar life-science ondernemers elkaar vinden in een inspirerende werkomgeving.

Producten en diensten

  • diensten
    • brownfieldontwikkeling
    • bodembeheerrapport
    • oriënterend bodemonderzoek
    • hydrologisch onderzoek
    • grondwateranalyse
    • geologisch onderzoek
    • beschrijvend bodemonderzoek
    • advies
      • milieuwetgeving
      • milieuverzekeringen
      • milieutechnologie
      • milieumanagement
      • duurzame ontwikkeling
  • bodem
    • brownfieldontwikkeling
    • bodemsanering
      • afgraven/ontgraven
      • biologische reinigingstechnieken
        • bioventing
        • fytoremediatie
        • in situ scherm (active wall)
        • Infiltratie tbv stimulering biol. omzetting
        • landfarming
          • reiniging in depot
        • on
          • off site fytoremediatie
      • bodemluchtbehandeling
        • actieve koolfiltratie
        • aeroob met slib
        • biofilter
        • biologische water- en luchtzuivering
        • biotrickling
        • thermische verbranding
      • bodemreinigingsinstallaties
        • verhuur
        • verkoop
      • chemische reinigingstechnieken
        • extractie reiniging
        • in situ scherm (active wall)
      • extractietechnieken
        • biosparging
        • bodemluchtextractie
        • drijflaagsanering in situ
        • elektroreclamatie zware metalen
        • extractie reiniging
        • infiltratie water
        • sparging
        • UVB tbv extractie
        • zaklaagverwijdering
      • grondwaterreinigingstechnieken
        • biologische water- en luchtzuivering aeroob
        • biologische waterzuivering aeroob
        • (in situ)chemische oxidatie
        • luchtstrippen
        • membraanfiltratie
        • olie-water afscheider
        • precipitatie-coagulatie-flocculatie
        • wateractieve koolfiltratie
        • zandfiltratie
      • immobilisatietechnieken
        • in situ vitrificatie
        • infiltratie uithardende stoffen
        • on - off site immobilisatie
        • ex-situ immobilisatie
      • isolatietechnieken
        • bekisting tbv verticale afd.
        • berlinerwand tbv verticale afd.
        • boorpalen wand
        • bovenafdichting kunststoffolie
        • bovenafdichting natuurlijke materialen
        • civiel-technische bovenafd.
        • diepwand
        • horizontale onderafd.
        • scherm
          • foliewand
        • schone leeflaag
        • stalen damwand
      • ontrekken grondwater
        • deepwell
        • drain
        • open bemaling
        • vacuumfilters
      • thermische reinigingstechnieken
        • on - off site vitrificatie
        • thermische reiniging
      • verwijdering
        • stookolietanks
    • bodemonderzoek en -analyse
      • producten
        • boren
        • monstername-apparatuur
        • software
    • bodembescherming
      • absorberende materialen
      • bentonietmatten
      • bovenafdichting kunststoffolie
      • chemisch resistieve vloeren
      • elektrokinetische afscherming
      • geotextiel
        • civiel-technische bovenafdichting
        • horizontale onderafdichting
        • scherm
          • foliewand
      • inkuipingen
      • kathodische bescherming
      • opvangbakken
      • vloeistofdichte vloeren

Extra info

iFLUX ontwikkelde een meettechniek om de snelheid en richting van verontreiniging in grondwater over een bepaalde periode in kaart te brengen. Deze fluxmetingen geven het antwoord op essentiële vragen voor, tijdens en na de sanering. Hiermee reiken we de onmisbare gegevens aan voor een snelle en kostenefficiënte bodemsanering.

iFLUX richt zich met een totaalservice voor fluxmetingen tot milieudeskundigen die bodemsaneringsprojecten begeleiden. Om de kwaliteit van de aangeleverde meetresultaten te verzekeren, staan wij garant voor het volledige iFLUX meet- en analysetraject. Milieudeskundigen kunnen vervolgens met deze betrouwbare gegevens aan de slag voor het bepalen van de verspreidingsrisico’s en het verder optimaliseren van hun saneringsdossier.

iFLUX is een spin-off van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Universiteit Antwerpen. Goedele Verreydt leidde jarenlang het onderzoek en de ontwikkeling van de unieke iFLUX technologie. Ze is zo op internationaal vlak uitgegroeid tot expert in het domein van de verspreiding van grondwaterverontreiniging.