Haskoning Belgium

Terug naar filteroverzicht

Contact

Schaliënhoevedreef 20D
2800
Mechelen
015-405656
info.mechelen@be.rhdhv.com
http://www.royalhaskoningdhv.be

Omschrijving activiteiten

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau. HaskoningDHV Belgium NV/SA opereert vanuit Mechelen en Namen en biedt een ruim spectrum van diensten aan in verschillende domeinen: bodem- en watertechnologie en compliance, milieu & veiligheid, wegen & bouw en industriële- en gebouwinstallaties.

Producten en diensten

 • water
  • drinkwater
   • behandeling
    • actieve koolfilters
    • denitrificatie
    • ionenwisselaars
    • magnetische ontkalkers
    • membraanfilters
    • zandfilters
   • chemicaliën
    • coagulatie
    • flocculatie
    • flotatie
    • ontharding
    • ontijzering
    • ontzilting
    • precipitatie
   • desinfectie
    • chlorering
    • elektrolyse
    • ozonbehandeling
    • UV-behandeling
   • distributie
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • riolering
   • aanleg
  • slibbehandeling
   • slibstabilisatie
    • aëroob
     • aërobe vergisting
    • anaëroob
     • anaërobe vergisting
    • chemisch
     • toevoeging van kalk
   • slibverwerking
    • pelleteren
     • slibkorrelreactor
    • storten
     • stortplaats
   • thermische slibbehandeling
    • natte oxidatie
     • natte oxidatie
    • slibdroging
     • slibdrogers
    • slibverbranding
     • slibverbranding
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • actief slib met nutriëntverwijdering
     • actief slib tank
     • airlift reactor
     • membraanbioreactor
     • Sequencing Batch Reactor (SBR)
     • SHARON proces (anoxisch)
     • UCT-BCFS
    • anaërobe micro-organismen
     • anaërobe reactor
    • anaëroob korrelslib
     • UASB
    • biofilm op drager
     • biorotor
     • drager: PUR schuim
    • kwzi
     • aëroob actief slib
     • ondergedompelde beluchte bacteriefilter
    • macro-organismen
     • mosselbank (zout water)
    • micro organismen
     • algenvijver
    • planten en micro-organismen
     • plantensystemen
      • rietvelden
     • verticaal doorstroomd helofytenfilter
   • chemische zuivering
    • coagulatie
     • coagulatie
    • elektrocoagulatie
     • elektrocoagulatie
    • elektrolyse
     • (membraan-)elektrolyse
    • emulsiebreken
     • emulsie breker
    • extractie
     • extractie
    • flocculatie
     • flocculatie
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • ontgiftiging
     • ontgifting
    • oxidatie
     • oxidatie met o.a. OZON, peroxide of KMNO4
    • precipitatie
     • precipitatie
   • fysische zuivering
    • adsorptie
     • actieve kool
     • andere adsorbentia
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
     • lamellenbezinker
     • schotel- of plaatbezinker
     • zandvangers
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • centrifugeren
     • hydrocycloon
    • desinfectie
     • UV-behandeling
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • flotatie
     • flotatie
    • ionenwisseling
     • ionenwisseling
    • kristalisatie
     • pelletkristallisatie
      • korrelreactor
    • membraanprocessen
     • elektrodialyse
     • microfiltratie
     • nanofiltratie
     • omgekeerde osmose
     • pertractie
     • pervaporatie
     • ultrafiltratie
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
    • snijden
     • malen
      • snijrooster
    • strippen met lucht
     • stoomstrippen
     • stripping met lucht
    • zeven
     • roosters
     • zeven
   • kleinschalig biologisch zuivering
    • aëroob actief slib
     • kleinschalige waterzuivering
 • diensten
  • advies
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuwetgeving
   • vergunningen
  • brownfieldontwikkeling
  • corrosie
   • advies
  • gemeentelijke plannen
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
   • natuurontwikkelingsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • MER
   • erkend deskundige
    • bodem
    • fauna en flora
    • water
   • MER-coördinator
   • MER-deskundige
  • preventie
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • good housekeeping
   • grondstofbesparing
   • levenscyclusanalyse
  • ruimtelijke ordening
   • vergunningen
    • bouwvergunning
  • veiligheid
   • opmaak noodplannen
   • risico-analyse

Extra info

Royal Haskoning is een onafhankelijk, wereldwijd opererend, adviesbureau (11 divisies, in 17 landen, met 57 kantoren en 3900 medewerkers). De basis van onze onderneming werd in 1881 gelegd. Opererend vanuit een technische achtergrond, bestrijken wij met onze adviesdiensten het brede veld van de interactie tussen de mens en zijn omgeving.

Onze betrokkenheid met onze opdrachtgevers komt voort uit ons enthousiasme om gezamenlijk duurzame oplossingen te realiseren in een complexe, steeds veranderende maatschappij. De expertise en ervaring van onze specialisten in uiteenlopende vakgebieden verzekeren u dat alle technische, logistieke, juridische, organisatorische, bestuurlijke, sociale, milieutechnische en economische aspecten van uw project nauwkeurig worden bestudeerd, om vervolgens met praktische oplossingen te komen.

Royal Haskoning heeft diverse vestigingen, projectkantoren, dochterondernemingen en partners over de hele wereld. Daardoor kunnen wij op alle belangrijke markten ter plekke multidisciplinaire en geïntegreerde diensten aanbieden. Gecombineerd met onze persoonlijke dienstverlening dragen wij zo op een effectieve wijze bij aan een succesvolle voorbereiding, uitvoering en exploitatie van uw projecten en programma’s.

Royal Haskoning opereert in België vanuit twee kantoren, gevestigd in Mechelen en Namen. Het adviesbureau is gespecialiseerd in verschillende domeinen: bodem, water, watertechnologie, milieu & veiligheid, architectuur en bouw en industriële installaties. Met een kleine 100 enthousiaste collega’s (architecten, mer-deskundigen, bodemsaneringsdeskundigen, EPB-deskundigen, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren, geologen, milieu-coördinatoren, preventieadviseurs, duurzaamheidsexperts, ...) stellen wij alles in het werk om de verwachtingen van onze opdrachtgevers te overtreffen. 

Onze activiteiten omvatten bodemsanering, MER, ecologische studies,  geluidsstudies, milieumanagement, veiligheidscoördinatie, productveiligheid (o.a. Reach), industrieel watermanagement (waterscans, waterbesparing, risico-analyse, lozingsvergunningen, kosten-baten analyse, afkoppelingsstudies, ...) water technologie (afvalwaterbehandeling, slibverwerking, toxiciteitstesten, piloot onderzoek, trouble shooting, membraanfiltratie, MBT, ..), realisatie, drinkwater, waterbeheer, ...