Greensoil Group

Terug naar filteroverzicht

Contact

Incuba Thor, Thor Park
8300
Genk
+32 479 85 45 75
r.dewaele@greensoilgroup.com
http://www.greensoilgroup.com

Omschrijving activiteiten

GreenSoil biedt als algemeen aannemer klanten duurzame en kostenefficiënte totaaloplossingen voor bodemverontreinigingen. Met onze zeer ervaren medewerkers ontwerpen en realiseren wij bodemsaneringsprojecten in voornamelijk complexe verontreinigingssituaties. GreenSoil is gespecialiseerd in de uitvoering van in-situ en on-site (biologische) bodemsaneringsprojecten en richt zich zowel op de Belgische als internationale bodemsaneringsmarkt.

Producten en diensten

 • water
  • waterzuivering
   • kleinschalig biologisch zuivering
    • aëroob actief slib
     • kleinschalige waterzuivering
   • producten
    • beluchters
    • nutriënten
    • zuurstof
 • bodem
  • bodemsanering
   • afgraven/ontgraven
   • biologische reinigingstechnieken
    • bioventing
    • fytoremediatie
    • in situ scherm (active wall)
    • Infiltratie tbv stimulering biol. omzetting
    • landfarming
     • reiniging in depot
    • on
     • off site fytoremediatie
   • bodemluchtbehandeling
    • actieve koolfiltratie
    • biofilter
    • biologische water- en luchtzuivering
    • biotrickling
   • bodemreinigingsinstallaties
    • verhuur
    • verkoop
   • extractietechnieken
    • biosparging
    • bodemluchtextractie
    • drijflaagsanering in situ
    • infiltratie water
    • sparging
    • zaklaagverwijdering
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • biologische water- en luchtzuivering aeroob
    • biologische waterzuivering aeroob
    • luchtstrippen
    • olie-water afscheider
    • precipitatie-coagulatie-flocculatie
    • wateractieve koolfiltratie
    • zandfiltratie
   • immobilisatietechnieken
    • on - off site immobilisatie
   • ontrekken grondwater
    • deepwell
    • drain
    • open bemaling
    • vacuumfilters
  • drainage en bemaling
   • deepwell
   • drain
   • open bemaling
   • vacuumfilters

Extra info

GreenSoil biedt klanten duurzame en kostenefficiënte oplossingen voor bodemverontreinigingen. Met onze zeer ervaren medewerkers ontwerpen en realiseren wij totaalsaneringen in voornamelijk complexe verontreinigingssituaties. GreenSoil is gespecialiseerd in in-situ en on-site bodemsaneringsprojecten en richt zich op de internationale bodemsaneringsmarkt. Binnen onze totaalaanpak van bodemverontreinigingen wordt veelal een combinatie van technieken gebruikt maar waarbij het stimuleren van natuurlijke, biologische afbraakprocessen vaak centraal staat. Greensoil staat zelf uitgevoerd als algemeen aannemer nauwe samenwerking met strategische partners, waarbij het uiteindelijk gaat het om de beste oplossing voor een complex probleem zoals bodemverontreiniging te vinden.