Fiktech B.V. - Productieoptimalisatie

Terug naar filteroverzicht

Contact

Goudreinette 15
6922 AE
Duiven
0031-316 285 264
info@fiktech.nl
https://www.fiktech.nl

Omschrijving activiteiten

FIKTECH - Fikkers Industriële Knowhow & Techniek - heeft ruim 40 jaar ervaring in het oplossen van uiteenlopende technische problemen in praktisch alle industrieën. Fiktech levert: engineering services / Vortex Schakelkast Koelers, Spotkoelers Puntkoelers / Luchtmessen / zijkanaalventilatoren / Venturi eductors (pneumatisch transport) / Beluchtingschijven / Informatie betreffende Emissiebewakingsapparatuur & industriële ontstoffingstechniek.
Klant- en applicatie-specifieke trainingen.

Producten en diensten

 • diensten
  • aanleg van peilputten
  • beschrijvend bodemonderzoek
  • bodembeheerorganisatie
  • bodemmonsteranalyse
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 1
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 2
  • erkend laboratorium
  • erosie-preventieonderzoek
  • geologisch onderzoek
  • grondboringen
  • grondwateranalyse
  • hydrologisch onderzoek
  • oriënterend bodemonderzoek
  • sonderingen
  • advies
   • communicatiebeleid
   • duurzame ontwikkeling
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • erkend milieuverificateur
    • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuverzekeringen
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • beurzen
   • milieu
  • bodembeheerrapport
  • brownfieldontwikkeling
  • corrosie
   • advies
   • erkend deskundige bodemcorrosie
  • educatie
   • energie
   • milieu
   • natuur
   • veiligheid
  • financiëringsprogramma
  • gemeentelijke plannen
   • heritage resource planning
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
   • natuurontwikkelingsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • MER
   • erkend deskundige
    • bodem
    • fauna en flora
    • geluid en trillingen
    • klimaat
    • licht, warmte en straling
    • mens
    • monumenten en landschappen
    • water
   • MER-coördinator
   • MER-deskundige
  • mobiliteit
   • mobiliteitsstudies
   • verkeersgeleidingssystemen
  • monumentenzorg
   • restauratie en renovatie
   • studie en advies
  • natuurbeheer
   • natuurreservaat
   • vogelopvangcentrum
   • wegbermbeheer
  • opslag en logistiek
   • stoffen
    • gevaarlijke stoffen
    • vaste brandstoffen
    • vloeibare brandstoffen
   • uitrusting
    • ADR-parking
    • ADR-transport
    • IMDG-magazijn
    • tankenpark
  • overheidsinstellingen
  • preventie
   • afvalpreventie
   • beste beschikbare technologie
   • ecodesign
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • good housekeeping
   • grondstofbesparing
   • levenscyclusanalyse
   • verpakkingen
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
   • vergunningen
    • bouwvergunning
    • verkavelingsvergunning
  • software
   • afvalbeheer
   • energie-installaties
   • GIS-toepassingen
    • basiskaarten
    • luchtfoto's
    • orthofoto's
    • terreinmodellen
   • milieubeheer
   • milieuvergunningen
   • proces-optimalisatie
   • warmtestudies
  • veiligheid
   • ARAB-deskundige
    • elektrische installaties
    • recipiënten voor gassen
    • toestellen onder druk
   • bioveiligheidscoördinator
   • calamiteitenbegeleiding
   • erkend milieudeskundige
    • houders voor gassen of gevaarlijke stoffen
    • niet-ioniserende stralingen
   • erkend technicus stookolietanks
   • opmaak noodplannen
   • risico-analyse
   • VR-coördinator
    • VR-deskundige
  • verzekering
   • milieuaansprakelijkheid
  • emissiehandel
   • aankoop emissierechten
   • opstelling monitoringplan
   • strategiebepaling
   • studies
 • geluid, trillingen en straling
  • diensten
   • geluidsmetingen
    • binnenshuis
    • buitenlucht
    • erkend laboratorium
   • stralingsmetingen
   • studies
    • akoestiek
    • opstellen van lawaaikaarten
    • trillingen
   • trillingsmetingen
  • producten
   • compensatoren
   • dosimeters
    • geluid
    • straling
   • gehoorbeschermers
   • geluidsdempende kasten
   • geluidsdempende wanden
   • geluidsdempers
   • geluidsschermen voor autowegen
   • isolatiematerialen
    • geluidsdempende materialen
     • deuren
     • folie
     • wanden
    • trillingsdempende materialen
     • dempers
     • isolatoren
     • matten
     • resonatoren
   • stralingsbescherming
    • kledij
    • materialen
   • ventilatiesystemen
 • lucht
  • luchtanalyse
   • stoffen en parameters
    • asbest
    • CO
    • CO2
    • deeltjes
    • dioxines
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geur
     • geurmetingen
     • geurpanels
    • HCl
    • koolwaterstoffen
    • mercaptanen
    • NH3
    • NOx
    • O2
    • O3
    • rookgassnelheid
    • SOx
    • temperatuur
    • vochtigheid
    • zware metalen
   • producten
    • draagbare en mobiele toestellen
  • luchtzuivering
   • deeltjes
   • geur
   • stoffen
    • CO
    • CO2
    • dioxines
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geur
    • HCl
    • koolwaterstoffen
    • mercaptanen
    • NH3
    • NOx
    • O2
    • O3
    • SOx
    • zware metalen
    • H2S
   • installaties
    • absoluutfilter
    • absorberende technieken
     • strippen en absorberen van ammoniak uit mestafgas
    • adsorberende technieken
    • adsorptie
    • affakkelen
    • afzuiginstallaties
    • aktief kool
    • andere
    • bezinkkamer
     • droge elektrofilter
     • natte elektrofilter
    • biofiltratie
    • biotricklingfilter
    • biowasser
     • biowasser mestafgas
    • condensatie
    • cryocondensatie
    • cyclocondensatoren
    • cycloon
    • droge gaswassing
    • elektrostatische afscheiders
    • foto oxidatie
    • halfdroge gaswassers
    • injectie geur
    • ionisatie
    • koelsystemen
    • mechanische afscheiders
    • membraantechnologie
    • metalen filters
    • olienevelafscheiders
    • schoorstenen
    • selectieve katalytische reductie van Nox
    • selectieve niet-katalytische reductie van Nox
    • stoffilters mestafgas
    • termische naverbrander
     • thermisch recuperatief
     • thermisch regeneratief
    • ventilatoren
    • vloeistofafscheiders
    • zakkenfilters
    • zeoliet
    • Filtratie algemeen

Extra info

Maak uw Machines en Productieprocessen Beter!

FIKTECH – Fikkers Industriële Knowhow & Techniek – heeft ruim 40 jaar ervaring in het oplossen van uiteenlopende technische problemen in praktisch alle industrieën.

FIKTECH 

Het gevarieerde leveringsprogramma bestrijkt vele terreinen van de industrie. Afnemers vinden bij Fiktech praktische oplossingen voor een scala aan technische problemen om hun machines en productieprocessen béter te maken.

Fiktech optimaliseert machines en productieprocessen bij industriële bedrijven, zodat deze hun kosten kunnen verlagen en de kwaliteit en productiecapaciteit verhogen. Wij leveren advies en engineering, componenten, en begeleiding bij installatie en inbedrijfstelling. Naast continuïteit en betrouwbaarheid bieden wij onze klanten kwaliteit en innovaties.

 Ontstoffingstechniek:

FIKTECH is gespecialiseerd in stof- en dampafzuiging, industriële filtersystemen en hoogvacuüm stofzuiginstallaties. Dit houdt in: engineering & advies, levering van componenten, inkoopondersteuning t/m turn-key installaties.

 Productie optimalisatie:

FIKTECH beoordeelt het probleem en in samenwerking met de opdrachtgever wordt een passende oplossing gevonden. Oplossingen die bij productie optimalisatie worden ingezet zijn onder meer:

 Diensten:

Engineering & Advies: Inventarisatie, prioriteitenlijst, stappenplan, tijdsplanning, calculatie, budgettering, engineering / Pre-engineering, projectbegeleiding, coördinatie, inkoop advies, levering van materialen, turnkey oplevering / selectie installatiebedrijf, evaluatie / rapportage, training / opleiding medewerkers.

De kernwaarden van Fiktech: verantwoordelijk, uitstekend en innovatief

Verantwoordelijk: integer en verantwoord handelen

Bij Fiktech zijn we vastbesloten om aan alle wettelijke en ethische eisen te voldoen. Het is onze verantwoordelijkheid om zaken te doen volgens de hoge professionele en ethische normen. 

Uitstekend: de hoogste kwaliteit en optimale resultaten leveren

Wij ondersteunen onze klanten bij hun zoektocht naar de hoogst mogelijke kwaliteit, met oplossingen die meer leveren dan zij verwachten. Om dit te doen laten wij ons leiden door voortdurende verbetering en houden we bestaande processen telkens weer tegen het licht. Fiktech staat open voor verandering om erbíj te zijn als zich nieuwe mogelijkheden voordoen.

Innovatief: duurzame waarde creëren

Innovatie is één van de kenmerken van het succes van Fiktech. Echter; “resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst” , daarom is creativiteit uitermate belangrijk en staan we open voor wat nieuw en ongewoon is. Fiktech is inventief, in alle betekenissen van het woord – origineel, ingenieus en vindingrijk. We vernieuwen ons portfolio geregeld om antwoord te blijven geven op belangrijke maatschappelijke uitdagingen en willen daardoor duurzame waarde waarborgen.