Fedasbest vzw

Terug naar filteroverzicht

Contact

Reyerslaan 80
1030
Brussel
info@fedasbest.be
https://www.fedasbest.be

Omschrijving activiteiten

Fedasbest vzw is de beroepsvereniging van in België erkende asbestlaboratoria en asbestdeskundigen die het kwaliteitscharter van de federatie onderschrijven.

Producten en diensten

Extra info

Naast het bewaken van de belangen van haar leden wenst Fedasbest ook uitdrukkelijk vanuit de expertise en ervaring van haar leden een maatschappelijke rol op te nemen op het vlak van voorlichting, bewustmaking en ondersteuning m.b.t. de asbestproblematiek. 
In dit verband werden er binnen Fedasbest diverse werkgroepen opgericht die kennis en ervaring samenbrengen om zo onderbouwde standpunten en informatie-instrumenten voor te bereiden. 
Fedasbest is een nationale beroepsvereniging met aandacht voor de noden van haar regionale leden en met een vertegenwoordiging op de diverse beleidsniveaus.  

Fedasbest organiseert o.a. de vooropleiding omtrent basiskennis asbest in gans Vlaanderen zodat kandidaat-asbestdeskundigen optimaal voorbereid zijn op het examen om gecertificeerd te worden in Vlaanderen.