Webinar "Update in de omgevingswetgeving"

Terug naar filteroverzicht

Traditiegetrouw worden in dit seminarie de recente en relevante wijzigingen in de Vlaamse milieuwetgeving deskundig uiteengezet door Meester Mario Deketelaere, advocaat bij Baker & McKenzie en gastprofessor aan verscheidene van postacademische opleidingen.

Een opsomming van onderwerpen die in deze Webinar zullen behandeld worden vind je hieronder maar ook op de website van Odisee Advanced Education (odisee.be/ae).

  • Update omgevingsvergunningsprocedure en Omgevingsloket
  • Recente wijzigingen milieuvoorwaarden Vlarem II (o.a. emissienormering verontreinigende stoffen en afvalwater)
  • Decretale validering Vlarem II-normen voor windturbines
  • Bodemdecreet en Vlarebo: wijzigingen standaardprocedures
  • Energie: recente wijzigingen EPB-regelgeving
  • Ontwikkelingen omgevingsrecht m.b.t. circulaire economie
  • Recente rechtspraak van belang voor milieucoördinatoren

Omwille van de huidige veiligheidsmaatregelen m.b.t. COVID-19 zal deze studiedag uitzonderlijk online - in webinarvorm - plaatsvinden.

Datum: vrijdag 27 november 2019 – 13u30 tot 17u

Inschrijvingsgeld: 150€ - mogelijkheid tot korting (zie website).

Inschrijvingen gebeuren enkel online (of telefonisch op 09/265 86 18 indien je in een recent verleden reeds de navorming volgde en wij over uw recente gegevens beschikken).

Let wel: wij sluiten de inschrijvingen af op maandag 23 november 2020. Je betaling van het inschrijvingsgeld dient immers tijdig te zijn geregistreerd in onze boekhouding om toegang te kunnen krijgen tot het Webinar.
De link om te kunnen deelnemen aan dit Webinar zal omstreeks 25/11/2020 verzonden worden.

Deze webinar kadert binnen de permanente bijscholing voor milieucoördinatoren zoals omschreven in art. 4.1.9.1.2., van titel II van het VLAREM. Alle deelnemers ontvangen na het webinar per mail een bijscholingsattest van 3 uur - na deelneming aan het webinar én ontvangst van de betaling.

Ook vestig ik graag even je aandacht op volgend evenement:

Op donderdag 17 december 2020 organiseert VMx een webinar ‘Gevolgen van bedrijfsvoering op klimaat(sverandering) en omgekeerd’.

Leden van VMx kunnen deze online studiedag gratis volgen, niet-leden betalen 100€.
Alle info + inschrijvingen: www.vmx.be of rechtstreeks via deze link.

 

Els Vercauteren
Odisee Advanced Education
T 09 331 65 08  |  E els.vercauteren@odisee.be

Contactgegevens:
Odisee Gebr. De Smetstraat 1 9000 Gent België
Datum:
27/11/2020
Geplaatst door:
Odisee
Locatie:
online