Waterstof: een cruciaal puzzelstuk in de energietransitie

Terug naar filteroverzicht

Eén van de grootste uitdagingen van deze eeuw is ongetwijfeld de transitie naar een duurzame en klimaatbestendige samenleving en economie. De waterstofsector wordt beschouwd als een veelbelovende technologische sector met een groeipotentieel die de duurzame groei kan ondersteunen.

België wil zich positioneren als importhub voor waterstof en koploper worden in de waterstoftechnologie. De komende tien jaar zijn cruciaal in dat verhaal. Dat waterstof potentieel heeft, mag blijken uit het feit dat het vaak bestempeld wordt als de ontbrekende schakel om moeilijk te elektrificeren sectoren te vergroenen. Waterstof en afgeleide molecules van waterstof zoals methanol, methaan en ammoniak kunnen veelzijdig ingezet worden voor het verduurzamen van industriële producten en processen maar ook als energiedrager om energie te importeren of als brandstof voor de transportsector.

De toepassing en de uitrol van waterstoftechnologie in onze samenleving vraagt ook om de noodzakelijke competenties op onze arbeidsmarkt. Competenties die nodig zijn over de hele waterstofwaardeketen van productie, transport/conversie/opslag tot de vele waterstoftoepassingen in verschillende sectoren. Het veiligheidsaspect en certificatie om bepaalde processen en toepassingen om te vormen naar waterstof is hierbij een belangrijk gegeven. Deze opleiding draagt bij aan het geprofessionaliseerd opleidingsaanbod rond waterstof, op maat van de bedrijven. Ze combineert theoretische kennis in de verschillende facetten van waterstof (productie, conversie en gebruik, opslag, transport, veiligheid) met unieke bedrijfsbezoeken uit de industrie.

  • Module 1: Waterstofproductie
  • Module 2: Waterstofimport, -opslag en -transmissie
  • Module 3: Waterstofconversie en gebruik in industrie
  • Module 4: Waterstof in transport
  • Module 5: Veiligheid en vergunningen 

Iedere module bestaat uit een theorieles en een bedrijfsbezoek. 

Alle info op www.ugain.ugent.be/waterstof 

In samenwerking met Agoria Vlaanderen.

 


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
UGain - UGent Academie voor Ingenieurs - Universiteit Gent Technologiepark 60 9052 Zwijnaarde België
Datum:
09/03/2023
Geplaatst door:
UGain - UGent Academie voor Ingenieurs - Universiteit Gent
Locatie:
Technologiepark 60, Zwijnaarde + bedrijfsbezoeken