VEB-opleiding Luchtmetingen in kader van bodemonderzoek en -saneringen

Terug naar filteroverzicht

Inhoud

Deze opleiding geeft een breed inzicht in de noodzaak, mogelijkheden en beperkingen van binnen- en buitenluchtmeting, alsook bij de opvolging van emissies bij saneringen. Welke metingen voeren we waar en wanneer uit? Welke technieken zijn toepaspaar.

Ook de vernieuwde code van goede praktijk (draftversie) van Ovam en de richtlijnen van BIM, als het CMA en CWEA komen hierin aan bod.


Erkenning VLAREL en BIM

De opleiding komt in aanmerking in het kader van de VLAREL-handtekenbevoegheid (3,5u).

VEB zal deze opleiding melden aan BIM om in aanmerking te komen voor de erkende opleidingen BIM.


Programma - onder voorbehoud

13:00 - 13:20    Algemene inleiding - Luchtmetingen in kader van bodemonderzoek en –saneringen, visie beleid, gelijkenissen en verschillen met luchtmetingen in kader van (arbeids)veiligheid, productieprocessen etc…, Sam Fonteyne (OVAM)
13:20 - 14:00    Overzicht van de meest courante staalnametechnieken en recente ontwikkelingen in onderzoeksstrategieën voor evaluatie van uitdamprisico's, Paulo Valle (ERM)
14:20 - 15:00    Conceptueel model - adhv cases saneringen / afperken verontreiniging en evaluatie uitdamprisico's, Paulo Valle (ERM)
15:00 - 15:30    Pauze
15:30 - 16:30    Passieve staalnamemethodes: Gore Sorbers en PDMS Emissiemetingen bij bodem- en grondwatersaneringen: PID en Dräger, Stijn Van Slycken (Tauw)
16:30 - 17:00    "EnISSA", een snelle on-site bemonsteringsethode: enkele gevalstudies, Pieter Buffel (EnISSA)
17:00 - 17:30    Vragen en discussie

Meer informatie en inschrijven

 

Contactgegevens:
VEB - Vereniging van erkende bodemdeskundigen Kortrijksesteenweg 1007 9000 Gent België
Datum:
22/10/2020
Geplaatst door:
VEB - Vereniging van erkende bodemdeskundigen
Locatie:
Bedrijvencentrum De Punt - Kerkstraat 108 - 9050 Gentbrugge