Toxicologie voor gevorderden

Terug naar filteroverzicht

Waarom dit thema?

Het KB Chemische Agentia vraagt aan de werkgevers om risicobeoordelingen op te maken wanneer de werknemers met chemische agentia werken die een risico kunnen opleveren voor de werknemers.

De aanbevolen voorwaarden voor veilig gebruik van verschillende stoffen via het veiligheidsinformatieblad vragen geavanceerde interpretaties bij gelijktijdig gebruik van deze stoffen.
Voor het uitvoeren van deze risicoanalyses zijn diverse tools op de markt. Het is van groot belang te weten welke tool het best gebruikt kan worden in specifieke omstandigheden. Aan de hand van een concrete case willen we inzicht verschaffen in de werking van de tools en de interpretatie van de resultaten.

 

Waarom deze opleiding?

Een zeer praktische workshop rond een aantal risicoanalysesystemen voor chemische agentia. Door middel van oefeningen worden de verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende risicoanalysetools duidelijk. Ook het interpreteren van de bekomen resultaten met de diverse tools komt aan bod.

Vooraf kan u specifieke vragen doorsturen die dan behandeld zullen worden in de opleiding.

Deze opleiding is opgezet als een gevorderde opleiding. Een basiskennis over toxicologie/risicoanalyse en veiligheidsinformatiebladen is aan te raden. Enige praktische ervaring met het gebruik van ECTOC TRA, Stoffenmanager, COSHH en/of Riskofderm is wenselijk. Hiervoor verwijzen we graag naar de basisopleiding toxicologie.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van de opleiding een  officieel attest van bijscholing.

 

Voor wie

 • Deze training is geschikt voor al wie gevorderd inzicht wil krijgen in het gebruik van blootstellingsmodellen en de methodieken om risico's in te schatten van stoffen en mengsels bvb. in het kader van het opstellen van veiligheidsinformatiebladen (eSDS).
 • Voor alle medewerkers, onderzoekers, REACH-medewerkers, laboratoriummedewerkers, preventieadviseurs, product-stewards,enz. die zich verder willen verdiepen in de beschreven risicoanalysetools.

 

 

Programma

Blootstellingsmodellen op de werkvloer:

 • ECETOC TRA, COSSH, Stoffenmanager, RiskOfDerm, ART, gemeten data
 • Verschillen en gelijkenissen tussen de tools
 • Hands-on oefeningen met de software tools
 • Opstellen van een blootstellingsscenario
 • Interpretatie resultaten en gebruik in risicoanalyse

Vraagstelling en discussie

 

Kostprijs: 825 euro.

Locatie: Adequat Business Center - Brusselsesteenweg 159, 9090 Melle

Waarom dit thema?

Het KB Chemische Agentia vraagt aan de werkgevers om risicobeoordelingen op te maken wanneer de werknemers met chemische agentia werken die een risico kunnen opleveren voor de werknemers.

De aanbevolen voorwaarden voor veilig gebruik van verschillende stoffen via het veiligheidsinformatieblad vragen geavanceerde interpretaties bij gelijktijdig gebruik van deze stoffen.
Voor het uitvoeren van deze risicoanalyses zijn diverse tools op de markt. Het is van groot belang te weten welke tool het best gebruikt kan worden in specifieke omstandigheden. Aan de hand van een concrete case willen we inzicht verschaffen in de werking van de tools en de interpretatie van de resultaten.

 

Waarom deze opleiding?

Een zeer praktische workshop rond een aantal risicoanalysesystemen voor chemische agentia. Door middel van oefeningen worden de verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende risicoanalysetools duidelijk. Ook het interpreteren van de bekomen resultaten met de diverse tools komt aan bod.

Vooraf kan u specifieke vragen doorsturen die dan behandeld zullen worden in de opleiding.

Deze opleiding is opgezet als een gevorderde opleiding. Een basiskennis over toxicologie/risicoanalyse en veiligheidsinformatiebladen is aan te raden. Enige praktische ervaring met het gebruik van ECTOC TRA, Stoffenmanager, COSHH en/of Riskofderm is wenselijk. Hiervoor verwijzen we graag naar de basisopleiding toxicologie.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van de opleiding een  officieel attest van bijscholing.

 

Voor wie

 • Deze training is geschikt voor al wie gevorderd inzicht wil krijgen in het gebruik van blootstellingsmodellen en de methodieken om risico's in te schatten van stoffen en mengsels bvb. in het kader van het opstellen van veiligheidsinformatiebladen (eSDS).
 • Voor alle medewerkers, onderzoekers, REACH-medewerkers, laboratoriummedewerkers, preventieadviseurs, product-stewards,enz. die zich verder willen verdiepen in de beschreven risicoanalysetools.

 

 

Programma

Blootstellingsmodellen op de werkvloer:

 • ECETOC TRA, COSSH, Stoffenmanager, RiskOfDerm, ART, gemeten data
 • Verschillen en gelijkenissen tussen de tools
 • Hands-on oefeningen met de software tools
 • Opstellen van een blootstellingsscenario
 • Interpretatie resultaten en gebruik in risicoanalyse

Vraagstelling en discussie

 

Kostprijs: 715 euro.

Locatie: Hotel Serwir -  Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas

Organisator: Amelior

Extra informatiehttps://www.amelior.be/nl/opleidingen/toxicologie-voor-gevorderden


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk België
Datum:
14/12/2023
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
Adequat Business Center - Brusselsesteenweg 159, 9090 Melle