Studiedag Productbeleid - Chemicals Strategy for Sustainability: Verandering op komst

Terug naar filteroverzicht

De Chemicals Strategy for Sustainability towards a non-toxic environment omvat een meerjarenplan voor aanpassingen van productwetgevingen, waaronder REACH, CLP, ecodesign, … Nu het einde van het mandaat van deze Europese Commissie in zicht komt, wordt het duidelijker welke wijzigingen te verwachten zijn, zowel in de CLP als REACH verordening, of ook in nieuwe kaders zoals ecodesign for sustainable products. U krijgt de laatste stand van zaken hierover toegelicht in de voormiddag.

We starten de studiedag met een toelichting van federale productbeleid wetgevingsinitiatieven van minister van Leefmilieu Khattabi en praktische tips om de oproepen van het antigifcentrum vlotter te helpen beantwoorden.

In de namiddag bekijken we het REACH restrictie voorstel voor PFAS van dichter bij en leren we de resultaten uit het Vlaamse Humane Biomonitoring Onderzoek bij jongeren uit de omgeving van 3M kennen. We gaan ook dieper in op het belang en de rol van nieuwe teststrategieën en methodologieën waardoor minder dierproeven gebruikt worden.

Een paneldebat voor 15 jaar VLARIP en WALRIP sluit met een terug- en vooruitblik op deze unieke begeleidingsprojecten deze studiedag af.

INSCHRIJVEN

Programma

9u00     Welkomstkoffie
9u30     Welkomstwoord en inleiding

9u35     Overzicht ontwerp federale wetgevingen productbeleid (Lieze Cloots, kabinet Khattabi)
10u00   Verbetermogelijkheden aangifte aan het antigifcentrum (Cindy Vandecasteele, essenscia)
10u10   Nieuwe verordening Ecodesign for Sustainable Products (ESPR): state of play (Cécile Gonzalez, Cefic)*
10u30   Q&A

10u45   Koffiepauze

11u15   CLP revision: state of play (Jeremy Pinte, DG GROW)*
11u45   REACH revision: state of play (Otto Linher, DG GROW)*
12u15   Q&A

12u30   Lunch

13u30   Voorstel tot een algemene PFAS restrictie (Marleen Pauwels, FPP4EU, Cefic)
13u55   Humane biomonitoring PFAS-jongerenstudie – omgeving 3M (Ann Colles, Vito)
14u20   Role for New Approach Methodologies (Katia Lacasse, Cefic)*
14u45   Q&A

15u00   Koffiepauze

15u30   15 jaar VLARIP en WALRIP met een paneldebat

16u15   Afsluitende drink

INSCHRIJVEN

In functie van de geldende sanitaire maatregelen op het moment van het event en in functie van de beschikbaarheid van de sprekers kan het programma aangepast worden. We houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen. De presentaties worden gegeven in de moedertaal (Nederlands of Frans) van de spreker. Simultaanvertaling is voorzien. Engels gesproken presentaties (aangeduid met *) worden niet vertaald.


Bijlagen:

20230608_Programma_Studiedag_productbeleid.pdf


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
essenscia A Reyerslaan 1030 Brussel België
Datum:
08/06/2023
Geplaatst door:
essenscia
Locatie:
essenscia/Bluepoint Brussels Conference & Business Centre – A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel