Opleiding competenties MER-coördinator dag 1: Communicatievaardigheden

Terug naar filteroverzicht

Om een goed uitgewerkt, duidelijk en objectief MER te bekomen is het cruciaal dat het MER inhoudelijk en organisatorisch een samenhangend geheel vormt en dat de verschillende disciplines op elkaar worden afgestemd. Dit is de taak van de MER-coördinator.
De MER-coördinator heeft de leiding over het team van de erkende MER-deskundigen en staat in voor de organisatorische aspecten binnen het MER waarbij o.m. communicatie met de verschillende partijen en aansturing en coaching van het team belangrijk zijn. Daarnaast is de MER-coördinator ook verantwoordelijk voor de scoping, de uitwerking van de disciplines die binnen het MER niet als sleuteldiscipline worden beschouwd, de algemene hoofdstukken en de niet-technische samenvatting.

Met de invoering van de omgevingsvergunning en de integratie van MER binnen de vergunningsprocedure wordt de rol van de MER-coördinator nog belangrijker aangezien het MER binnen een zeer strakke timing afgewerkt zal moeten worden en een goede organisatie van de opmaak nog crucialer wordt.

Belangrijk hierbij te vermelden is dat een MER-coördinator geen MER-deskundige hoeft te zijn. Deze taak kan ook uitgevoerd worden door een milieucoördinator die de erkenning van MER-coördinator heeft, in het geval dat hij/zij niet het MER coördineert van het bedrijf in kwestie (nog steeds onafhankelijk optreden).

Door het volgen van deze zevendaagse opleiding voldoe je aan de verplichting van de 40 uur opleiding over competenties voor de erkenning tot MER-coördinator. Het is mogelijk om een deel van de opleiding te volgen maar het is sterk aangeraden om de volledige opleiding te volgen.

Programma

8u30 – 9u00: Onthaal

We starten om 9 uur en eindigen om 16 uur. ’s Middags is er een lunch voorzien. Dieetvoorkeuren kan je tot één week op voorhand bezorgen.

De deelnemer leert een aantal vaardigheden die hem zullen helpen bekwamer, flexibel en veerkrachtig te worden in algemene communicatie met anderen. Daarnaast krijgt hij inzicht in een aantal participatieve vaardigheden en tools, om te komen tot een participatieve werksfeer en samenwerking.

Voormiddag: Communicatieve vaardigheden

 • Inzicht krijgen in het communicatiemodel
 • De kaart is niet het gebied
 • Vaardiger worden in de belangrijkste communicatieve vaardigheden:
  • verbinding opbouwen en leren afstemmen
  • oordeelloos en diep luisteren, 
  • samenvatten en structureren, 
  • divergerende en convergente vragen leren stellen
  • middels taal en lichaam spiegelen
  •  feedback geven en ontvangen
  • geweldloze communicatie

Namiddag: Participatieve vaardigheden

 • motiveren in eigenaarschap bij medewerkers en/of collega's
 • faciliteringsvaardigheden
 • een aantal tools en werkvormen om participatief te werken

Kostprijs

 • VMx-leden: 290 €
 • Niet-leden: 450 €

Locatie

VMx, Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge

Organisator

VMx

Schrijf je hier in!

Contactgegevens:
VMx - Beroepsvereniging van Vlaamse MilieuProfessionals Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge
Datum:
28/04/2020
Geplaatst door:
VMx - Beroepsvereniging van Vlaamse MilieuProfessionals