Online infomoment: Projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’

Terug naar filteroverzicht

Met de projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’ wil het departement Omgeving initiatiefnemers van Green Deals ondersteunen bij het voorbereiden van slagkrachtige Green Deals die inzetten op één of meerdere van onderstaande uitdagingen in het omgevingsbeleid:  

  • verduurzaming van de verspreide bebouwing en infrastructuur binnen het ruimtebeslag  
  • gebiedsgericht verdichten en vergroenen, met het oog op meer kwaliteitsvolle ontwikkeling op goed gelegen plekken, volgens de principes van de strategische visie van het BRV 
  • versterken van ecosystemen, vergroten waardering ecosysteemdiensten, en verhogen biodiversiteit, met respect voor en op zoek naar een symbiose tussen de ruimte voor landbouw en andere gebruikers en functies waaronder natuur en water. 

Op basis van de geselecteerde voorstellen zal het departement Omgeving de indiener(s) begeleiden en financieel steunen om een idee voor een Green Deal uit te werken tot een overeenkomst tussen partners. Op de begrotingskredieten is 90.000 euro voorzien voor deze oproep. Per project kan de minister een subsidie van maximaal 30.000 euro toekennen. De uitvoering van de Green Deal na ondertekening maakt geen deel uit van deze projectoproep.

Verdere details over deze oproep zijn te vinden op :  Projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’

Schrijf je in voor het infomoment


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Departement Omgeving Koning Albert II laan 20 1000 Brussel België
Datum:
28/06/2022
Geplaatst door:
Departement Omgeving
Locatie:
Online infomoment