Module 3: Elektrische netten en aandrijvingen & CO2 reductie - opleiding Energie-efficiëntie in de industrie

Terug naar filteroverzicht

opleiding Energie-efficiëntie in de industrie

Energie-efficiëntie op een industriële schaal zal een belangrijke bijdrage moeten leveren en vormt een speerpunt voor de introductie van meer hernieuwbare energie op
wereldschaal. Dit houdt echter een mix van technologische aspecten in. Het overzicht bewaren zodat deze inspanningen in een maximaal effect ressorteren, is dan ook heel belangrijk.

Deze opleiding biedt zo’n overzicht aan en zal u wegwijs maken in de mogelijkheden om de energie-efficiëntie in uw bedrijf te verhogen. Verschillende topics komen aan bod: van warmte en elektrische arbeid, energie opslag en procesregeling en de economische en beleidscontext van energie. Ieder onderwerp start met de fundamentele wetmatigheden om
de technische ontwikkelingen te onderbouwen en eindigt met industriële voorbeelden.

Na het volgen van deze opleiding zullen de deelnemers een degelijke basis hebben om de mogelijkheden en haalbaarheid van energie-efficiënte maatregelen te beoordelen.

Module 3 groepeert aspecten van de invloed van elektrische energie en aandrijvingen op het energiegebruik in een bedrijf.

De bouw, stabiliteit en sturing van elektrische netten wordt behandeld , met bijzondere aandacht voor decentrale productie.
In een tweede luik worden de elektrische aandrijvingen besproken waarbij wordt ingegaan op recente ontwikkelingen en hun potentieel. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de juiste keuze voor een gegeven belasting (pomp, compressor, sta/stop gedrag). Hierbij is er een aparte sessie rond perslucht.
Naast theoretische aspecten wordt door middel van aansluitende cases aandacht besteed aan realisaties in de industriële praktijk.

Nieuw in deze module is een lesdag gewijd aan CCS (Carbon Capture & Storage) & CCU (Carbon Capture & Utilisation). staan stil bij de basisprincipes en bij het Steelanol project van ArcelorMittal. Hierbij worden koolstofrijke afvalgassen uit het staalproductieproces en uit afvalbiomassa omgezet in geavanceerde ethanol, die vervolgens kan worden gebruikt als bouwsteen voor de productie van een verscheidenheid aan chemische producten. We sluiten de lesdag af met 2 business cases omtrent hernieuwbare energie.

De lessen vinden plaats op 24 en 31 januari, 7 en 21 februari 2024, telkens van 16u tot 21u. Alle info vindt u op www.ugain.ugent.be/EEI


Bijlagen:

eei2023.pdf


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
UGain - UGent Academie voor Ingenieurs - Universiteit Gent Technologiepark 60 9052 Zwijnaarde België
Datum:
24/01/2024 , 13/12/2023, 28/02/2024
Geplaatst door:
UGain - UGent Academie voor Ingenieurs - Universiteit Gent
Locatie:
gebouw 60, Technologiepark Zwijnaarde