Module 0: Basisbegrippen - opleiding Energie-efficiëntie in de industrie

Terug naar filteroverzicht

opleiding Energie-efficiëntie in de industrie

Energie-efficiëntie op een industriële schaal zal een belangrijke bijdrage moeten leveren en vormt een speerpunt voor de introductie van meer hernieuwbare energie op
wereldschaal. Dit houdt echter een mix van technologische aspecten in. Het overzicht bewaren zodat deze inspanningen in een maximaal effect ressorteren, is dan ook heel belangrijk.

Deze opleiding biedt zo’n overzicht aan en zal u wegwijs maken in de mogelijkheden om de energie-efficiëntie in uw bedrijf te verhogen. Verschillende topics komen aan bod: van warmte en elektrische arbeid, energie opslag en procesregeling en de economische en beleidscontext van energie. Ieder onderwerp start met de fundamentele wetmatigheden om
de technische ontwikkelingen te onderbouwen en eindigt met industriële voorbeelden.

Na het volgen van deze opleiding zullen de deelnemers een degelijke basis hebben om de mogelijkheden en haalbaarheid van energie-efficiënte maatregelen te beoordelen.

In deze module wordt vertrokken van de formuleringen van de hoofdwetten van de thermodynamica om deze vervolgens uit te werken tot basismethodes voor energieanalyse. De hoofdwetten worden dan verder toegepast op verbrandingsprocessen, thermische energieomzetting en warmtewisselaars. In het laatste luik wordt de basis van het gebruik en transport van elektrische energie herhaald.

Begrippen, aangebracht in module 0, worden in verdere modules als gekend beschouwd.

De lessen vinden plaats op 19 en 25 oktober en 8 november 2023, telkens van 16u tot 21u. Alle info op www.ugain.ugent.be/EEI


Bijlagen:

eei2023.pdf


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
UGain - UGent Academie voor Ingenieurs - Universiteit Gent Technologiepark 60 9052 Zwijnaarde België
Geplaatst door:
UGain - UGent Academie voor Ingenieurs - Universiteit Gent
Locatie:
Technologiepark 60, Zwijnaarde