Milieurecht in een notendop

Terug naar filteroverzicht

Basisopleiding vanuit juridisch oogpunt –  aangepast na de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning

Het milieurecht als onderdeel van het omgevingsrecht is het geheel van rechtsregels die tot doel hebben het leefmilieu te beschermen. Het groeiend belang dat op alle niveaus en in alle domeinen wordt gehecht aan de bescherming van het milieu, leidt ertoe dat het milieurecht voortdurend wordt bijgestuurd en aangepast. Dit uit zich ook in de recente evoluties van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak, …

Voor wie tijdens de professionele loopbaan in aanraking komt met verschillende instrumenten van milieurecht is het noodzakelijk om de evoluties op te volgen of minstens voldoende notie te hebben van deze complexe regelgeving. Dit geldt zeker ook voor wie vertrouwd is met de wetgeving inzake ruimtelijke ordening, maar die nu in het kader van de omgevingsvergunning ook geconfronteerd wordt met milieuaspecten.

Tijdens deze ééndaagse opleiding licht docent Bart De Becker diverse thema’s binnen het milieurecht op een interactieve en dynamische manier toe. Door zijn ervaring kan de docent een perfect evenwicht brengen tussen theorie en praktijk. Na deze vorming heeft u de basisbegrippen en het meest efficiënte gebruik van het instrumentarium onder de knie.

Volgende thema's worden behandeld:

 • Algemeen overzicht
  • overzicht sectorale wetgevingen
  • bestuurlijke organisatie en adviesorganen
 • Omgevingsvergunning
  • vergunnings- of meldingsplicht
  • indeling inrichtingen (klasse I, II en III)
  • vergunningsprocedures
  • verplichtingen exploitant
  • algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden
  • verval vergunning
  • administratieve rechtsbescherming
  • impact inwerkingtreding omgevingsvergunning
 • Bodemsanering
  • bodemdecreet, VLAREBO
  • verplichtingen bij overdracht van gronden
  • procedure bodemsanering
  • (vrijstelling van) saneringsplicht
  • grondverzet
 • Afvalstoffen - Materialen
  • materialendecreet, VLAREMA
  • aanvaardingsplicht
  • beheer en verwijdering
  • aanwending als grondstof
  • indeling afvalstoffen, EURAL
 • Water
  • oppervlaktewaterverontreiniging
  • grondwaterbeheer
  • integraal waterbeleid
  • milieuheffingen
 • Natuurbeschermingswetgeving
 • Milieuhandhavingsdecreet
  • toezicht
  • bestuurlijke handhaving
  • strafrechtelijke handhaving

 

Voor verdere praktische info + inschrijving : https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/10550/milieurecht-in-een-notendop

Contactgegevens:
die Keure Opleidingen Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge België
Datum:
22/10/2020
Geplaatst door:
die Keure Opleidingen
Locatie:
Gent