Luchtmetingen in kader van bodemonderzoek en - saneringen

Terug naar filteroverzicht

Programma

Deze opleiding geeft een breed inzicht in de noodzaak, mogelijkheden en beperkingen van binnen- en buitenluchtmeting, alsook bij de opvolging van emissies bij saneringen. Welke metingen voeren we waar en wanneer uit? Welke technieken zijn toepaspaar.

Ook de vernieuwde code van goede praktijk (draftversie) van Ovam en de richtlijnen van BIM, als het CMA en CWEA komen hierin aan bod.

13:00 - 13:20 Algemene inleiding - Luchtmetingen in kader van bodemonderzoek en –saneringen, visie beleid, gelijkenissen en verschillen met luchtmetingen in kader van (arbeids)veiligheid, productieprocessen etc…, Sam Fonteyne (OVAM)

13:20 - 14:00 Overzicht van de meest courante staalnametechnieken en recente ontwikkelingen in onderzoeksstrategieën voor evaluatie van uitdamprisico's, Paulo Valle (ERM)
14:00 - 14:20 Bemonsteringsrecipiënten, analysemethodes en interpretatie van analyses, te verwachten detectielimieten, spreker TBC
14:20 - 15:00 Conceptueel model - adhv cases saneringen / afperken verontreiniging en evaluatie uitdamprisico's, Paulo Valle (ERM)
15:00 - 15:30 Pauze 
15:30 - 16:30 Passieve staalnamemethodes: Gore Sorbers en PDMS Emissiemetingen bij bodem- en grondwatersaneringen: PID en Dräger, Dirk Paulus (Tauw)
16:30 - 17:00 "EnISSA", een snelle on-site bemonsteringsethode: enkele gevalstudies, Pieter Buffel (EnISSA)
17:00 - 17:30 Vragen en discussie 

 

Kostprijs

VEB-leden : 390 euro
niet-VEB-lid 590 euro

 

Locatie

Bedrijvencentrum De Punt - Kerkstraat 108 - Gentbrugge

 

Organisator

VEB vzw in samenwerking met 2Mpact


Extra informatie


Erkenning VLAREL en BIM

De opleiding komt in aanmerking in het kader van de VLAREL-handtekenbevoegheid.

VEB zal deze opleiding melden aan BIM om in aanmerking te komen voor de erkende opleidingen BIM.

 

Contactgegevens:
2Mpact N.V. Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge
Datum:
12/05/2020
Geplaatst door:
2Mpact N.V.