ISO 14001: interne milieuauditor

Terug naar filteroverzicht

Waarom dit thema?

De juridische en financiële aspecten van het milieuthema zijn zo belangrijk dat de bedrijfsinterne milieuzorg systematisch moet aangepakt worden. Het beste instrument om deze milieuzorg continu te evalueren en te verbeteren, is de interne milieuaudit.

De audit is in de eerste plaats een organisatorisch instrument dat preventief werkt en alleen in de bekwame handen van getrainde auditoren mag gelegd worden. Het organisatorisch luik van de interne milieuaudit wordt aangevuld met een milieujuridische of milieutechnische audit, al dan niet door dezelfde persoon.

De interne milieuaudit is bovendien één van de krachtigste instrumenten voor de stelselmatige invoering en toepassing van een milieuzorgsysteem. Audits werken preventief tegenover het curatieve karakter van problem solving.

 

Waarom deze opleiding?

De docenten zijn ervaren in het uitvoeren van interne milieuaudits en geven tijdens deze opleiding zeer concrete voorbeelden en handige tools. Korte praktijkoefeningen en een uitgebreide case stellen u in staat om de opgedane kennis onmiddellijk te verwerken. Uitgewerkte vragenlijsten en checklists helpen u onmiddellijk aan de slag te gaan in uw werkveld.

 

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor:

 • kwaliteitsverantwoordelijken die het bestaande auditplan willen uitbreiden met milieuaudits
 • milieucoördinatoren die milieuaudits willen hanteren als perfect hulpmiddel om de milieuproblematiek volledig onder controle te houden
 • toekomstige milieuauditoren van ISO 14001 of EMAS-bedrijven
 • kwaliteitsauditoren die zich de knepen van een milieuaudit willen eigen maken
 • managers die hun basiskennis over milieuzorgsystemen en de uitvoering van audits willen verruimen
 • personen die zich voorbereiden om evaluaties uit te voeren binnen een industriële omgeving en die een basiskennis bezitten over milieuzorgsystemen (ISO 14001)
 • milieuexperts die hun technische kennis willen aanvullen met kennis van milieumanagementsystemen en de beheersing ervan

Voorkennis van ISO 14001 en/of EMAS is niet vereist, maar een beetje affiniteit met milieu en voorkennis van managementsystemen in het algemeen is aangewezen.

Deze cursus komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator.

 

Programma

 • Dag 1: Het begrip milieuaudit, kernelementen van ISO 14001:2015 en het auditproces
  • De verschillende soorten milieuaudits: ISO 14001:2015, EMAS, decretale audit, milieudoorlichting, …
  • De logica van een milieumanagementsysteem
  • Gedetailleerde bespreking van de eisen van ISO 14001:2015
  • Bespreking van het auditproces: plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van interne audits
  • Oefeningen op auditvragen en het inschatten van non-conformiteiten
 • Dag 2: Auditvaardigheden en rollenspel
  • De auditvaardigheden
  • Toepassen van het aangeleerde in een volledig uitgewerkt rollenspel

 

Kostprijs: 1530 euro.

LocatieHotel Serwir - Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas

Organisator: Amelior

Extra informatiehttps://www.amelior.be/nl/opleidingen/iso-14001-interne-milieuauditor


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk België
Datum:
27/11/2023
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
Hotel Serwir - Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas