ISO 14001: basisopleiding

Terug naar filteroverzicht

Waarom dit thema?

De erkende milieumanagementsystemen ISO 14001 veroveren in snel tempo hun plaats in het moderne bedrijfsleven. Vele ondernemingen beschouwen milieumanagement immers als een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Door het grote wettelijke en financiële belang mag bedrijfsintern milieumanagement geen zaak van één persoon zijn. Bij milieumanagement is zowat de hele organisatie betrokken en een milieumanagementsysteem is daarom quasi onmisbaar. Bovendien staan de internationaal erkende standaarden als ISO 14001:2015 garant voor een objectief eco-imago naar klanten, financiers, overheden en andere stakeholders.
Maar waaruit bestaat een dergelijk milieumanagementsysteem eigenlijk? Wat betekent dat concreet voor uw bedrijf en hoe pakt u het aan? Stuk voor stuk vragen die beantwoord zullen worden tijdens deze opleiding!

Waarom deze opleiding?

Eerst wordt het belang van het milieumanagementsysteem voor uw bedrijf en de relatie met de milieuwetgeving behandeld. Vervolgens gaan we stap voor stap doorheen alle onderdelen en eisen van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001:2015. Met behulp van praktijkvoorbeelden vertalen we deze eisen naar de situatie in uw bedrijf en via korte oefeningen kan u de reikwijdte van de eisen verder leren aanvoelen.

Voor wie?

Deze opleiding handelt over milieumanagement en richt zich dus niet alleen tot milieuspecialisten. Een gezond inzicht in het functioneren van uw onderneming is voor deze opleiding veel belangrijker dan een doorgedreven milieujuridische en milieuwetenschappelijke kennis. Uiteraard hebben de deelnemers speciale belangstelling voor het bedrijfsintern milieumanagement.

De doelgroep omvat o.a.:

  • milieucoördinatoren
  • kwaliteitsmanagers
  • preventieadviseurs
  • kaderleden van milieubewuste bedrijven
  • medewerkers die basiskennis betreffende milieumanagementsystemen willen verwerven

Na de opleiding

Door het volgen van deze opleiding bent u in staat:

  • De toegevoegde waarde van ISO 14001 concreet voor u in te schatten
  • ISO 14001 op efficiënte wijze te implementeren, u baserend op talrijke lessen uit de praktijk

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest.

Kostprijs: 1350 euro.

Locatie: Hotel Serwir - Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas

Organisator: Amelior

Extra informatiehttps://www.amelior.be/nl/opleidingen/iso-14001-basisopleiding


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk België
Datum:
07/10/2024
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
Hotel Serwir - Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas