Interne auditor voedselveiligheid en HACCP

Terug naar filteroverzicht

Waarom dit thema?

Om te voldoen aan de eisen van de normen over voedselveiligheid (BRC, IFS, ISO 22000), moet uw bedrijf op regelmatig doorgelicht worden om de goede werking van uw voedselveiligheidsmanagementsysteem na te gaan. Ook de wetgeving inzake levensmiddelenhygiëne vraagt een regelmatige verificatie van uw HACCP-systeem..

Het uitvoeren van een audit op voedselveiligheid is verschillend van een normale audit op kwaliteit: vooreerst moet de auditor een goede kennis van de sector bezitten, daarnaast ook voldoende kennis van de norm, evenals van audits en audittechnieken. Tenslotte zijn er ook specifieke auditpistes eigen aan voedselveiligheid: hoe moet bv. een CCP geauditeerd worden.

Bovendien is de interne audit niet alleen een noodzakelijk kwaad: het is één van de krachtigste instrumenten voor de juiste toepassing en borging van de voedselveiligheid

Waarom deze opleiding?

U krijgt de basiskennis  voor het uitvoeren van audits en het toepassen van audittechnieken. Tevens wordt stilgestaan bij het auditeren van kritische controlepunten (CCP's), goede hygiënepraktijken, traceerbaarheid, … 

Deze opleiding is doorweven met tips & tricks en laat talrijke voorbeelden op u los.

De opleiding biedt een uitstekende basis voor het uitvoeren van audits in het eigen bedrijf en tevens voor het organiseren en uitvoeren van audits bij uw leveranciers.

In deze opleiding worden de verschillende normen en wetten over voedselveiligheid en HACCP kort overlopen. Een minimale voorkennis over het onderwerp HACCP is dus gewenst.

Voor wie

Managers en kwaliteitsverantwoordelijken uit de voedingssector en andere gerelateerde sectoren (verpakking, ingrediënten, dierenvoeding, diensten, …) die in het kader van hun functie regelmatig audits moeten uitvoeren en die zich willen vervolmaken in het onderwerp.

Een voorkennis van HACCP is vereist en kan u opdoen in de basisworkshop HACCP-inleiding. Gedurende de inleidende sessie van de auditoropleiding wordt er weliswaar nog een kernachtige samenvatting gegeven van de verschillende normen en wetten inzake voedselveiligheid.

Persoonlijke begeleiding: na de opleiding kan u aan de slag als auditor. U maakt van uw eerste ervaring meteen een succes als u zich laat begeleiden door uw docent aan een voordelig tarief. Die zal zich graag een halve dag vrijmaken om u bij te staan bij uw audit.

Inhoud

  • Standaarden & normen
  • Theoretische auditaspecten
  • Praktische auditaspecten
  • Specifieke audittechnieken en ervaringen eigen aan de voedingssector
  • Communicatieve aspecten en skills van de auditor

Na de opleiding

Na het volgen van deze workshop bent u in staat om:

  • HACCP, BRC en andere certificatieschema’s te auditeren om te zien of ze beantwoorden aan de eisen van de betreffende norm of wet, of de voedselveiligheid gegarandeerd is en of er gehandeld wordt volgens de opgestelde regels door geïnformeerd personeel
  • audits voor te bereiden, uit te voeren en uw bevindingen te rapporteren op een bewuste, accurate en gestructureerde manier.

Kostprijs: 1450 euro.

Locatie: 3Square - Rijvisschestraat 124, 9052 Gent

Organisator: Amelior

Extra informatiehttps://www.amelior.be/nl/opleidingen/interne-auditor-voedselveiligheid-en-haccp


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk België
Datum:
10/10/2023
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
3Square - Rijvisschestraat 124, 9052 Gent