Energietransitie op veebedrijven

Terug naar filteroverzicht

In de veehouderij zijn bedrijfsleiders al langer bezig met het verminderen van hun energiefactuur door in te zetten op alternatieve energieproductie. Zonnepanelen zijn al op vele daken van stallen en loodsen terug te vinden. Kleinschalige windmolens op boerderijen verschijnen stilaan in het landschap.
Ook de interesse in pocketvergisting, voornamelijk op melkveebedrijven, neemt toe. Het optimaal afstemmen van de energieproductie op de energiebehoefte van het bedrijf is geen sinecure en vergt een uitgekiend plan. De evolutie van de energieprijzen, de wijzigingen in regelgeving inzake subsidiëring en de bedrijfsontwikkeling spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast nemen nieuwe technieken zoals batterijen, warmterecuperatie en warmtepompen geleidelijk aan hun intrede in de landbouwsector, alhoewel deze technieken nog in hun kinderschoenen staan.
Met deze studiedag willen we inzicht geven in de Vlaamse energiedoelstellingen voor de veehouderij en de huidige en toekomstige mogelijkheden inzake alternatieve energieproductie en -opslag voor veebedrijven.

13u15: Welkom en inleiding door Bart Sonck, voorzitter van de werkgroep Dierlijke Productie

13u30:
 Het geactualiseerde Vlaams Energie- en klimaatplan 2021 -2030 en VLIF-steun
Lisa Decock, Departement Landbouw en Visserij
 Energieproductie op basis van elektriciteit (voorlopige werktitel)
Jan Leenknegt / Pieter Vercruysse - Inagro
15u00: Koffiepauze
15u30:
 Hernieuwbaar verwarmen (en koelen) in de veeteeltsector
Steven Lecompte (UGent)
 Generation of heat and electricity from renewable sources at ILVO pig farm
Petros Demissie Tegenaw – Instituut voor landbouw, voeding en visserijonderzoek
16u30: Slotwoord
16u45: Receptie of bezoek opstelling Res4live bij varkenscampus ILVO 

meer info: www.ie-net.be/vee-energie

Early bird deelnameprijs tot en met 17 november


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
ie-net ingenieursvereniging vzw Desguinlei 214 2018 Antwerpen België
Datum:
28/11/2023
Geplaatst door:
ie-net ingenieursvereniging vzw
Locatie:
ILVO Eenheid Dier, Scheldeweg 68, 9090 Melle