Energietechniek in gebouwen - Module 1: Basisbegrippen

Terug naar filteroverzicht

Opleiding Energietechniek in gebouwen

In de afgelopen jaren werden op Europees, Federaal en Vlaams niveau meerdere initiatieven genomen om het energieverbruik in nieuwe gebouwen te beperken en om energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen te stimuleren. Niet verwonderlijk als men weet dat het gebouwgebruik in de huishoudelijke en de tertiaire sector 40% van het Europees energiegebruik voor zijn rekening neemt.

Het energiegebruik van gebouwen is gerelateerd aan tal van factoren en technieken: het ontwerp van de gebouwschil, de keuze van het HVAC-systeem, de inzet van efficiënte energieopwekking, het gebruik van hernieuwbare energie...

De kennis van deze technieken en maatregelen is momenteel versnipperd over de verschillende bouwprofessionals die betrokken zijn bij de realisatie van gebouwen. Deze opleiding wil de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen samenbrengen en de deelnemers inzicht verschaffen in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie van gebouwen. De kengetallen, de werking en ontwerpprincipes van energietechnieken in gebouwen komen aan bod, zowel bouw- (isolatie, beglazing, zonwering, luchtdichting...) als installatietechnieken (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, sanitair warm water...). Per thema wordt aandacht besteed aan berekeningsmethoden, relevante normverwijzingen, technologie en prestaties.

Deze opleiding geeft de deelnemers een grondige basis om te oordelen over de mogelijkheden en haalbaarheid van energiebesparende maatregelen in gebouwen en hun impact op de energieprestatie van het gebouw.

Voor het succesvol volgen van de cursus is kennis van de basisbegrippen van bouwfysica en thermodynamica noodzakelijk. Deze module reikt de nodige basisinformatie aan.
Ze is bedoeld voor diegenen die minder vertrouwd zijn met de begrippen die later in de cursus worden uitgediept, of voor wie zijn basiskennis wil opfrissen.

  • Warmteoverdracht en dynamisch thermisch gedrag
  • Warmtebalans en energievraag van gebouwen
  • Indicatoren voor energieverbruik van gebouwen
  • Thermodynamica

Lesgevers: M. Delghust, M. De Paepe, J. Langmans, M. Steeman en P. Standaert
Data: 26 februari en 4 maart 2024

Alle info op www.ugain.ugent.be/energietechniek 


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
UGain - UGent Academie voor Ingenieurs - Universiteit Gent Technologiepark 60 9052 Zwijnaarde België
Datum:
26/02/2024 , 11/03/2024, 15/04/2024, 06/05/2024
Geplaatst door:
UGain - UGent Academie voor Ingenieurs - Universiteit Gent
Locatie:
Technologiepark 60, Zwijnaarde