BPR Biocidenverordening : Ontsmettingsmiddelen

Terug naar filteroverzicht

Waarom dit thema?

Biociden uit de groep van de ontsmettingsmiddelen moeten op termijn allemaal een nieuwe toelating krijgen volgens de criteria van de biociden-verordening. Het tijdstip waarop deze toelating aangevraagd moet worden wordt hoofdzakelijk bepaald door de actieve stof(fen) in het product. Een volledige her-evalutie van deze producten is niet te onderschatten, zelfs niet indien het product al vele jaren op de markt is.

Voor ontsmettingsmiddelen voorziet de verordening een hele reeks specifieke voorwaarden op het gebied van werkzaamheid en een diepgaande risico-analyse voor iedere toepassing. Vele van de criteria zijn nieuw en strenger ten opzichte van wat onder de oude nationale regelingen van toepassing was.

Waarom deze opleiding?

Deze opleiding zal focussen op specifieke criteria en evaluatie-grondslagen die van toepassing zijn voor desinfectiemiddelen. De overkoepelende aanvraag- en beoordelingsprocedure is dezelfde voor alle biociden, hiervoor verwijzen we naar de basisopleiding.

De theorie zal aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen inzichtelijk gemaakt worden.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van de opleiding een  officieel attest van bijscholing.

Deze opleiding komt ook  in aanmerking voor de bijscholing van de preventieadviseur, op vraag kan u een attest van bijscholing ontvangen.

Voor wie

Deze opleiding is vooral gericht op professionelen die bezig zijn met de ontwikkeling, kwaliteit & veiligheid en de regelgevende aspecten van deze producten.

Een basiskennis biociden is sterk aan te raden. Hiervoor verwijzen we graag naar de Basisopleiding biociden .

Inhoud

Zowel het opstellen van het aanvraagdossier als het verloop van de procedure komen in deze opleiding aan bod en zullen vanuit de specifieke noden van een ontsmettingsmiddelen-fabrikant of verdeler/importeur toegelicht worden.

  • BPR toelatingsprocedure
  • Vereisten rond werkzaamheid: EN-standaarden, OECD-standaarden, veldtesten,…
  • Vereisten rond stabiliteit en physico-chemische parameters: analyses, CIPAC-eindpunten, …
  • Zin en onzin van biocide-productfamilies
  • Verschil tussen evaluatie van werkzame stof en product
  • IT-toepassingen en informatiebronnen
  • Impact van de BPR op de productie- en distributieketen van ontsmettingsmiddelen

Kostprijs: 825 euro.

Locatie: Radisson Blue hotel - Frank Van Ackerpromenade 17, 8000 Brugge

Organisator: Amelior

Extra informatiehttps://www.amelior.be/nl/opleidingen/biociden-pt1-pt5


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk België
Datum:
12/12/2023
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
Radisson Blue hotel - Frank Van Ackerpromenade 17, 8000 Brugge