BPR Biocidenverordening : basis

Terug naar filteroverzicht

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Waarom dit thema?

Wat hebben gels voor handontsmetting, industriële bewaarmiddelen, muggenwerende sprays en aangroeiwerende verf voor zeeschepen gemeen? Het aanbieden op de markt van al deze (en andere) producten wordt gereguleerd door de biocidenverordening (verordening (EU) nr. 528/2012, afgekort BPR).

 

De BPR legt voor het hele EU-grondgebied strenge eisen op voor biociden, gaande van de samenstelling over de etikettering tot de promotie. Biociden produceren en verkopen in overeenstemming met de BPR is niet eenvoudig, maar de BPR biedt ook opportuniteiten voor wie de werking goed kent.

Deze EU-wetgeving wordt gradueel uitgerold en steeds meer producten komen in haar scope. Voor fabrikanten en verdelers van biociden is het van groot belang goed voorbereid te zijn op het moment dat hun producten volledig onder de BPR-regels vallen. Voor vele producten betekent dit immers alles behalve ‘business as usual’.

Waarom deze opleiding?

In deze opleiding zal u:

- inzicht verwerven in de productgroep biociden: definities, onderverdeling, borderlines met andere productgroepen

- inzicht verwerven in de scope en reikwijdte van de BPR en de voornaamste aanvraagprocedures

- inzicht verwerven in de datavereisten voor een product-dossier, de beoordeling ervan en de voornaamste knelpunten

- inzicht verwerven in de impact van de BPR-vereisten op het productontwikkelings- en marketingproces

Aan de hand van een case study leert u hoe een nieuw product op de markt te brengen conform de BPR. 

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van de opleiding een  officieel attest van bijscholing.

Deze opleiding komt ook  in aanmerking voor de bijscholing van de preventieadviseur, op vraag kan u een attest van bijscholing ontvangen.

 

Voor wie?

Deze opleiding is uitermate interessant voor werknemers die betrokken zijn bij het aanvragen en opvolgen van toelatingen voor biociden zoals daar zijn: medewerkers van de R&D en regulatory affairs afdelingen maar we denken ook aan productontwikkelaars, marketeers, bedrijfsleiders, inkopers ….
 

Let wel: deze opleiding is een basisopleiding maar voorkennis van chemische basisbegrippen is toch aangeraden.

 

Programma

- Inleiding in de BPR-wetgeving, definities, scope, voornaamste verplichtingen, tijdslijnen

- Datavereisten, testen, data-sharing en algemene inleiding risicoanalyse, stabiliteitsdanalyse versus werkzaamheidsanalyse

- Inleiding product-families

- Toelating van biocideproducten in het kader van bedrijfsmarketing en productontwikkeling

- Verzamelen van de benodigde informatie (leveranciers, informatiebronnen)

- Oefeningen op indeling in producttypes, opzoeken status actieve stof, opzoeken status toelating biocide

- Oefeningen op beoordelen BPR-compliance producten-claims op labens & promotie

- Case study: een nieuw product aanbieden op de markt

- Interessante informatiebronnen

Kostprijs: 825 euro.

LocatieAdequat business center - Brusselsesteenweg 159 – 9090 Melle

Organisator: Amelior

Extra informatiehttps://www.amelior.be/nl/opleidingen/bpr-biocidenverordening-basis


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk België
Datum:
20/04/2023
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
Adequat business center - Brusselsesteenweg 159 – 9090 Melle