Bodemcongres: "Een zuivere bodem, de gezonde basis voor een duurzame toekomst"

Terug naar filteroverzicht

Doelgroep

Tijdens de huidige legislatuur is het draagvlak voor bodemsanering en zuiver grondwater in Vlaanderen aanzienlijk toegenomen. En dat zowel in de publieke als de bestuurlijke agenda, met de PFAS-crisis als een belangrijke katalysator. 

De afgelopen decennia is het regelgevend kader over bodemkwaliteit in Vlaanderen er sterk op vooruitgegaan, wat zich ook laat voelen in fel verbeterde kwaliteit van de bodem. Laten we op die ingezette weg nu voortbouwen. Tijdens de 8ste editie van het Bodemcongres zullen verschillende stakeholders van het Vlaamse bodembeleid hun  beleidsprioriteiten voor de komende legislatuur presenteren.

Het congres komt in aanmerking voor drie uur bijscholing voor:

 • Bodemsaneringsdeskundigen (VLAREL art. 53/3 §1 9°)
 • Milieucoördinatoren (VLAREL art. 41§1)
 • MER-deskundigen bodem (VLAREL art. 38)

Programma

 • 14:30 - Onthaal
 • 14:50 - Verwelkoming door Congresvoorzitter (Stany Vaes, Algemeen directeur Denuo)
 • 15:00 - De Europese ambitie – Victor Dries van de OVAM met een overzicht van de toestand in Europa en van hetgeen we mogen verwachten in het kader van de nieuwe bodemrichtlijn
 • 15:30 - Beleidsprioriteiten voor de volgende regeringen – vertegenwoordigers van de sector (Denuo, OVB, VEB en VOBAS)
 • 16:30 - Pauze
 • 16:45 - Panelgesprek tussen de bodemsector, VOKA (Katelijne Haspeslagh) en Bond Beter Leefmilieu (Tycho Van Hauwaert) en mogelijkheid tot vragen vanuit het publiek
 • 17:30 - Slotspeech "Van bodemsanering naar bodemzorg" (Werner Annaert, Administrateur-generaal OVAM)
 • 17:45 - Receptie
 • 18:00 -Walkingdinner en Netwerkavond

Meer informatie en inschrijvingen: Bodemcongres: "Een zuivere bodem, de gezonde basis voor een duurzame toekomst" | Denuo


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Denuo Reyerslaan 80 1030 Brussel België
Datum:
18/12/2023
Geplaatst door:
Denuo
Locatie:
BluePoint Brussels, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel