Bijscholing voor preventieadviseurs

Terug naar filteroverzicht

Waarom de bijscholing voor preventieadviseurs?

We zetten volop in op de multidisciplinariteit die eigen is aan de functie van preventieadviseur. Daarom komen steeds verschillende, actuele thema's aan bod.

Wetgeving is permanent in evolutie. Via deze weg houden we je op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen. 

Bijscholingen zijn een ideaal moment om bepaalde problematieken met één van onze docenten te bespreken. Ontmoet hen en andere preventieadviseurs op de afsluitende netwerkreceptie.

De opleiding voldoet aan de verplichting tot bijscholing voor preventieadviseurs. Je ontvangt na afloop van deze dag dan ook een officieel attest van 8u bijscholing.

Inhoud

De inhoud wordt elke editie aangepast naargelang de actualiteit en gewijzigde reglementering. Heb je een tip voor een interessant onderwerp? Neem dan gerust contact op met jdk@amelior.be.

Waarom bijscholen?

Alle preventieadviseurs hebben het recht en de plicht om zich bij te scholen, om op de hoogte te blijven van de wijzigingen in de reglementering over het welzijn op het werk en van de wetenschappelijke en technische vooruitgang in dit domein (artikel II.1-22).

De verplichting tot bijscholing geldt voor alle preventieadviseurs, ongeacht of het gaat om preventieadviseurs die een aanvullende vorming (niveau I of II) hebben, dan wel om preventieadviseurs met basiskennis (die al dan niet een cursus basiskennis hebben gevolgd). 

De omvang van de bijscholingsplicht voor de preventieadviseur wordt door de regelgeving niet vastgelegd, en moet worden bepaald in overleg met de werkgever. Voor niveau 1 en 2 geldt echter de jaarlijkse driedaagse bijscholing als een goede praktijk die sterk aanbevolen wordt. 

Programma is nog in opmaak.

Check ondertaande link af en toe voor de inhoud van het programma.

Kostprijs: 650 euro.

Locatie: Novotel - Luithagen-Haven 6, 2030 Antwerpen

Organisator: Amelior

Extra informatie: https://www.amelior.be/nl/opleidingen/bijscholing-preventieadviseurs


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Amelior Beneluxpark 1 8500 Kortrijk België
Datum:
15/06/2023
Geplaatst door:
Amelior
Locatie:
Novotel - Luithagen-Haven 6, 2030 Antwerpen