Basisopleiding Omgevingsrecht

Terug naar filteroverzicht

Vlaanderen kende vroeger verschillende aparte wetgeving die betrekking had op de invulling van onze ruimte. Recent is, in navolging van Nederland, ook de integratie ingezet naar een allesomvattend omgevingsrecht. Het omgevingsrecht bevat bijgevolg de regels over de omgeving waarin we leven en werken en heeft betrekking op ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, erfgoed … .

Het omgevingsrecht verandert echter constant o.a. omwille van de maatschappelijke tendensen zoals het klimaatdebat en de geplande bouwshift. Omgevingsrecht is dan ook zeer complex geworden net omwille van de verschillende aspecten die door de lading gedekt worden.

Voor iedereen die professioneel in aanraking komt met het omgevingsrecht biedt deze opleiding een algemeen overzicht en kader. Er wordt vanuit juridische invalshoek ingegaan op verschillende concepten zoals het planologisch kader, de vergunningverlening, de sectorwetgeving, de bouwshift, het ruimtelijk rendement, … Daarbij worden telkens ook recente ontwikkelingen en trends meegegeven.

U krijgt dankzij deze praktijkvorming de basisbegrippen en het meest efficiënte gebruik van het instrumentarium binnen het steeds wijzigende omgevingsrecht onder de knie.

Meer info vindt u op: https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/10058/basisopleiding-omgevingsrecht 

Contactgegevens:
die Keure Opleidingen Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge bel
Datum:
04/06/2020
Geplaatst door:
die Keure Opleidingen