13de Jaarlijkse EMAS-meeting

Terug naar filteroverzicht

Thema van de dag:
« EMAS en het klimaatbeheer » - « Een instrument voor het bepalen en uitvoeren
van maatregelen ter beperking van – en aanpassing aan – de klimaatverandering»
Donderdag 8 december van 14u tot 16u en vrijdag 9 december 2022 van 8u30 tot 15u30

Dag 1 : Bezoek AUDI Brussels - Site AUDI Brussels te Vorst
Dag 2 : Auditorium Tour & Taxis + lezing « Burgers engageren voor het klimaat: hoe
krijgen we meer mensen mee? » - Site Tour & Taxis te Brussel

 

Vandaag is ‘klimaat’ een urgent thema. Daarom spitst de nationale EMAS-dag zich toe op dit thema: ‘Klimaatverandering – bijdrage van EMAS aan SDG 13’.

EMAS is een vrijwillig Europees milieubeheer- en auditsysteem. De bedoeling is om de meerwaarde van EMAS aan te tonen bij het vaststellen en uitvoeren van maatregelen ter beperking van – en aanpassing aan – de klimaatverandering. EMAS is daartoe het geschikte instrument.

Wij nodigen zowel bedrijven als overheidsorganisaties als andere belanghebbenden uit om deel te nemen aan deze gratis meeting op 9 december 2022 in het auditorium van Leefmilieu Brussel, site Tour & Taxis, Havenlaan 86 C te 1000 Brussel.

Voorafgaand aan deze meeting, op 8 december 2022 (namiddag), heeft u reeds de mogelijkheid om deel te nemen aan het bedrijfsbezoek bij Audi Brussels te Vorst. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan tot 6 december 2022.

Meer informatie over het programma vindt u hier (-> Jaarlijkse Belgische ontmoeting. Wanneer vindt de volgende ontmoeting plaats? 13de jaarlijkse Belgische EMAS-ontmoeting) en in bijlage.

Via deze link kan u zich inschrijven.

Heeft u vragen omtrent de meeting. Laat het via e-mail weten aan Jean-François Doat (aanspreekpunt EMAS Brussels Hoofdstedelijk Gewest) - emasCB@leefmilieu.brussels


Bijlagen:

PROGRAMMA_EMAS_SD_2022_NL_DEF__2_.pdf


Alle modules in deze reeks

Contactgegevens:
Leefmilieu Brussel Havenlaan 86c/3000 1000 Brussel België
Datum:
09/12/2022
Geplaatst door:
Leefmilieu Brussel
Locatie:
Brussel