ENERGIK v.z.w.

Terug naar filteroverzicht

Contact

Bedrijvencentrum regio Mechelen - De Regenboog 11
2800
Mechelen
015/400.143
jozef.deborger@energik.be
http://www.energik.be

Omschrijving activiteiten

De vereniging heeft tot doel een bijdrage te leveren tot de verbetering van het leefmilieu en het rationeel energiebeheer: - het systematisch verzamelen van alles wat met energie en milieu verband houdt, de verzamelde informatie te verwerken en maximaal te verspreiden onder de leden en de niet-leden; - een overlegplatform te zijn tussen deskundigen in bovenvermelde sectoren; - dienstverlening te verstrekken aan de leden; - de commerciële en de economische belangen te behartigen van de leden dit onder meer door de promotie van bestaande en innoverende procedures en technieken.

Producten en diensten

 • afval
  • verwerken en recyclage
   • verbranding
    • technieken
     • energierecuperatiesystemen
 • diensten
  • software
   • energie-installaties
 • energie
  • elektriciteit
   • diensten
    • engineering
    • studies
   • producent
    • gasturbines
    • pompturbines
    • waterkrachtcentrales
   • producten
    • alternatoren-generatoren
    • brandstofcellen
    • elektrische uitrusting
     • meet-, regel- en controle-instrumenten
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • fossiele brandstoffen
   • aardgas
    • distributie
    • transport
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • biodiesel
     • productie
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
    • hout
     • houtvergassing
     • verbrandingsinstallaties
    • mest
    • stortgas
     • verbrandingsinstallaties
   • geothermische
    • warmtepompen
    • warmtewisselaars
   • windenergie
    • advies
    • engineering
  • koeling
   • absorptiekoelmachines
   • airconditioning
   • compressiekoelmachines
   • engineering
   • koelinstallaties
  • overige producten
   • meet- en regelapparatuur
   • turbines
   • warmterecuperatiesystemen
    • koeltorens
  • verlichting
   • diensten
    • verlichtingsstudies
   • producten
    • energiezuinige armaturen
  • WKK
   • gasturbines
   • motoren
   • studie en advies