Eco-Vision

Terug naar filteroverzicht

Contact

Ambachtslaan 14 - Poort Genk 8722
3665
As
089/79 81 30
info@eco-vision.be
http://www.eco-vision.be/

Omschrijving activiteiten

Milieuconsultancy Engineering van Waterzuiverings-installaties. Consultancy in verband met veiligheid

Producten en diensten

 • water
  • drinkwater
   • behandeling
    • actieve koolfilters
    • ionenwisselaars
   • chemicaliën
    • ontharding
    • ontijzering
   • desinfectie
    • UV-behandeling
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • slibbehandeling
   • producten
    • filterdoeken
    • platen
    • toevoegstoffen
     • elektrolyten
     • indikmiddelen
     • kalk
   • slibdroging
   • slibontwatering
    • centrifuges
    • flotatietanks
    • gravitaire indikking - slibindikker
    • kamerfilterpersen
   • slibstabilisatie
    • chemisch
     • toevoeging van kalk
   • slibvalorisatie
   • slibverwerking
    • pelleteren
     • slibkorrelreactor
    • slibvalorisatie
     • slibvalorisatie
  • wateranalyse
   • producten
    • pH-meters
  • waterzuivering
   • fysische zuivering
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
     • lamellenbezinker
     • zandvangers
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • centrifugeren
     • hydrocycloon
    • desinfectie
     • UV-behandeling
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • flotatie
     • flotatie
    • ionenwisseling
     • ionenwisseling
    • kristalisatie
     • pelletkristallisatie
      • korrelreactor
    • membraanprocessen
     • elektrodialyse
     • microfiltratie
     • nanofiltratie
     • omgekeerde osmose
     • pertractie
     • pervaporatie
     • ultrafiltratie
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
    • thermische zuivering
     • distillatie
      • distillatie
     • thermische behandeling
      • verhitten
       • oxidatie
        • pyrolyse
     • verdampen
      • indampen
   • producten
    • bezinkingsbevorderende
    • filtermateriaal
    • flotatiebevorderende
    • pH-regelende
    • pompen
    • reservoirs
    • roerders
    • sturingsapparatuur
 • diensten
  • advies
   • extern milieucoördinator
   • milieu-audits
    • begeleiding
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • preventie
   • beste beschikbare technologie
   • emissiepreventie
    • water
   • good housekeeping
  • veiligheid
   • risico-analyse