Bureau DW bvba

Terug naar filteroverzicht

Contact

Herentalseweg 44
2440
Geel
014/89 20 45
info@bureaudw.be
http://www.bureaudw.be

Omschrijving activiteiten

Bureau DW bvba is een onafhankelijk ingenieursbureau, gespecialiseerd in milieu- en omgevingsstudies. Wij voeren studies uit binnen de kennisdomeinen bodem, water, ecologie, landschap, landbouw en ruimtelijke ordening. Milieueffectrapporten (projectMER/planMER), milieueffectenscreenings en studies waarvoor een erkend MER-deskundige nodig is, nemen hierbij een belangrijke plaats in. Een meer volledig overzicht van onze activiteiten vind je op onze website.