BK Ecosys bvba

Terug naar filteroverzicht

Contact

Gouverneur Roppesingel 83
3500
Hasselt
011/42.08.50
info@bk-ecosys.be
http://www.bk-ecosys.be

Omschrijving activiteiten

BK Ecosys kan u helpen. Wij zijn een ingenieursbureau, ervaren in de volgende disciplines:- milieuvergunningen, milieucoördinator A en B - bodemonderzoek en bodemsanering (erkend bodemsaneringsdeskundige type 2) - asbestinventarissen en sloopinventarissen - akoestisch onderzoek (geluid en trillingen) - kwaliteit- en managementsystemen (VCA, ISO, OHSAS, CMA monstername) - preventie en veiligheid - bouwcoördinatie - opvolging bouw- en sloopwerken

Producten en diensten

 • bodem
  • bodemonderzoek en -analyse
   • producten
    • boren
    • monstername-apparatuur
  • bodemsanering
   • biologische reinigingstechnieken
    • bioventing
    • fytoremediatie
    • in situ scherm (active wall)
    • Infiltratie tbv stimulering biol. omzetting
   • chemische reinigingstechnieken
    • extractie reiniging
    • in situ scherm (active wall)
   • extractietechnieken
    • biosparging
    • bodemluchtextractie
    • drijflaagsanering in situ
    • elektroreclamatie zware metalen
    • extractie reiniging
    • infiltratie water
    • sparging
    • UVB tbv extractie
    • zaklaagverwijdering
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • biologische water- en luchtzuivering aeroob
    • biologische waterzuivering aeroob
    • (in situ)chemische oxidatie
    • luchtstrippen
    • membraanfiltratie
    • olie-water afscheider
    • precipitatie-coagulatie-flocculatie
    • wateractieve koolfiltratie
    • zandfiltratie
   • immobilisatietechnieken
    • in situ vitrificatie
    • infiltratie uithardende stoffen
    • on - off site immobilisatie
    • ex-situ immobilisatie
   • isolatietechnieken
    • boorpalen wand
    • civiel-technische bovenafd.
    • schone leeflaag
   • ontrekken grondwater
    • deepwell
    • drain
    • open bemaling
    • vacuumfilters
   • thermische reinigingstechnieken
    • on - off site vitrificatie
    • thermische reiniging
   • verwijdering
    • stookolietanks
  • brownfieldontwikkeling
 • diensten
  • aanleg van peilputten
  • beschrijvend bodemonderzoek
  • bodemmonsteranalyse
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 1
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 2
  • grondboringen
  • grondwateranalyse
  • hydrologisch onderzoek
  • oriënterend bodemonderzoek
  • advies
   • communicatiebeleid
   • duurzame ontwikkeling
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuverzekeringen
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • beurzen
   • milieu
  • brownfieldontwikkeling
  • educatie
   • milieu
   • veiligheid
  • MER
   • erkend deskundige
    • bodem
    • geluid en trillingen
    • water
   • MER-deskundige
  • preventie
   • afvalpreventie
   • beste beschikbare technologie
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • levenscyclusanalyse
  • veiligheid
   • calamiteitenbegeleiding
   • opmaak noodplannen
   • risico-analyse
 • lucht
  • luchtanalyse
   • producten
    • draagbare en mobiele toestellen
   • stoffen en parameters
    • asbest
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • koolwaterstoffen
    • O2
    • temperatuur
    • vochtigheid
    • zware metalen
 • geluid, trillingen en straling
  • diensten
   • geluidsmetingen
    • binnenshuis
    • buitenlucht
   • stralingsmetingen
   • studies
    • akoestiek
    • opstellen van lawaaikaarten
    • trillingen
   • trillingsmetingen