BiogasTec NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Dulle Grietlaan 17/4
9050
Gentbrugge
09 2428550
biogastec@biogastec.com
http://www.biogastec.com

Omschrijving activiteiten

BiogasTec NV is een bedrijf actief in de sector van de hernieuwbare energie. Wij hebben een jarenlange ervaring in het bouwen en exploiteren van verschillende biogasinstallaties.In deze installaties wordt biomassa – in hoofdzaak organisch biologisch afval– vergist tot biogas volgens een gepatenteerd procedé. Het gevormde biogas wordt daarna aangewend in een gasmotor met warmtekrachtkoppeling om elektriciteit en warmte te produceren.

Producten en diensten

 • afval
  • verwerken en recyclage
   • compostering
    • installaties
 • energie
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • biodiesel
     • productie
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
    • mest
    • stortgas
     • verbrandingsinstallaties
   • zonne-energie
    • fotovoltaïsche zonne-energie
     • zonnepanelen
  • WKK
   • motoren
   • studie en advies