BE-Consult

Terug naar filteroverzicht

Contact

Winkelomseheide 184
2440
Geel
014/56.32.41
info@be-consult.be
http://www.be-consult.be

Omschrijving activiteiten

Erkend opleidingsinstituut en examencentrum voor VCA opleidingen - VCA Basis, VCA VOL, VIL VCU. Veiligheidsopleidingen BA4, BA5, Werken op hoogte. Milieu- en veiligheids studiebureau: veiligheidsopleidingen, extern milieucoördinator, milieuvergunningen, veiligheidsoördinatie, asbestinventarisatie, sloopinventaris, sloopvergunningen,
Erkend laboratorium voor asbestmetingen (FOD WASO)

Producten en diensten

 • lucht
  • luchtanalyse
   • stoffen en parameters
    • asbest
 • diensten
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
   • vergunningen
    • bouwvergunning
    • verkavelingsvergunning
  • preventie
   • afvalpreventie
   • beste beschikbare technologie
   • ecodesign
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • good housekeeping
   • grondstofbesparing
   • levenscyclusanalyse
   • verpakkingen
  • mobiliteit
   • mobiliteitsstudies
   • verkeersgeleidingssystemen
  • educatie
   • energie
   • milieu
   • natuur
   • veiligheid
  • veiligheid
   • VR-coördinator
    • VR-deskundige
   • risico-analyse
   • opmaak noodplannen
  • monumentenzorg
   • restauratie en renovatie
  • advies
   • vergunningen
   • subsidies
   • milieuwetgeving
   • milieuverzekeringen
   • milieutechnologie
   • milieumanagement
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • erkend milieuverificateur
    • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
    • ISO14000
 • afval
  • erkend laboratorium
  • verwerken en recyclage
   • afvalstoffen
    • chemicaliën
     • reductans uit ontzilverde chemicaliën