ARW - Dirk Mattheeuws, architect.

Terug naar filteroverzicht

Contact

Bij Sint-Jozef 15 (Rabotwijk)
B-9000
GENT
0477 465 029
dirk.mattheeuws@advalvas.be

Omschrijving activiteiten

Architectenbureau, multiprofessioneel: ARCHITECTUUR (huisvesting/industriëel) - VEILIGHEID TMB - MILIEU

Producten en diensten

 • diensten
  • advies
   • duurzame ontwikkeling
   • energiewetgeving
   • milieutechnologie
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • corrosie
   • advies
  • educatie
   • milieu
   • natuur
  • mobiliteit
   • mobiliteitsstudies
  • monumentenzorg
   • studie en advies
  • preventie
   • emissiepreventie
    • water
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
   • vergunningen
    • bouwvergunning
    • verkavelingsvergunning
  • software
   • proces-optimalisatie
 • energie
  • energieadvies
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
    • mest
    • stortgas
     • verbrandingsinstallaties
  • WKK
   • studie en advies
 • water
  • drinkwater
   • chemicaliën
    • ontharding
    • ontijzering
  • rationeel watergebruik
   • audit
  • wateranalyse
   • stoffen en parameters
    • andere
    • BOD
    • COD
    • deeltjes
    • fosfor
     • fosfaat
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geleidbaarheid
    • metalen
    • NH3
    • O2
    • pesticiden
    • pH
    • redoxpotentiaal
    • stikstof
    • temperatuur
    • turbiditeit
    • viscositeit
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • actief slib met nutriëntverwijdering
     • actief slib tank
     • Sequencing Batch Reactor (SBR)
     • SHARON proces (anoxisch)
    • anaërobe micro-organismen
     • anaërobe reactor
    • anaëroob korrelslib
     • UASB
    • planten en micro-organismen
     • plantensystemen
      • rietvelden
     • verticaal doorstroomd helofytenfilter
   • kleinschalig biologisch zuivering
    • aëroob actief slib
     • kleinschalige waterzuivering