AAQUA NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Mechelsesteenweg, 122
2860
Sint Katelijne Waver
015 - 33 17 58
marc.feyten@aaqua.be
http://www.aaqua.be

Omschrijving activiteiten

De firma AAQUA N.V. is gespecialiseerd in Engineering en Bouw van afvalwaterzuiverings-installatiesgaande van filters,vetafscheiders, flotaties, fysico-chemische voorzuivering tot en met de volledige biologische zuivering en slibbehandeling en neutralisatie-eenheden. WARMTERECUPERATIE uit afvalwater met speciale warmtewisselaars en warmtepompen ten behoeve van warmwaterproductie of het verwarmen van gebouwen

Producten en diensten

 • water
  • wateranalyse
   • diensten
    • erkend laboratorium grondwater
    • erkend laboratorium water
   • producten
    • analyse-apparatuur
    • biosensoren
    • labo-uitrusting
    • labosoftware
    • monsternametoestellen
    • pH-meters
    • turbiditeitsmeters
   • stoffen en parameters
    • andere
    • BOD
    • COD
    • debiet
    • deeltjes
    • druk
    • fenolen
    • fosfor
     • fosfaat
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geleidbaarheid
    • metalen
    • microbiologische
    • NH3
    • niveau
    • O2
    • pesticiden
    • pH
    • redoxpotentiaal
    • stikstof
    • stroomsnelheid
    • temperatuur
    • TOC
    • toxiciteitsmetingen
    • turbiditeit
    • viscositeit
  • slibbehandeling
   • producten
    • filterdoeken
    • platen
    • toevoegstoffen
     • elektrolyten
     • indikmiddelen
     • kalk
   • slibdroging
   • slibontwatering
    • centrifuges
    • flotatietanks
    • gravitaire indikking - slibindikker
    • kamerfilterpersen
   • slibstabilisatie
    • aëroob
     • aërobe vergisting
     • aërobe stabilisatie
     • compostering
    • anaëroob
     • anaërobe vergisting
    • chemisch
     • toevoeging van kalk
   • slibvalorisatie
   • slibverwerking
    • pelleteren
     • slibkorrelreactor
    • slibvalorisatie
     • slibvalorisatie
    • storten
     • stortplaats
   • thermische slibbehandeling
    • natte oxidatie
     • natte oxidatie
    • slibdroging
     • slibdrogers
    • slibverbranding
     • slibverbranding
    • thermisch conditioneren
  • riolering
   • aanleg
   • inspectie
   • materiaal
    • afsluiters
    • coatings
    • collectoren
    • doorsteekbuizen
    • liners
    • modelleringssoftware
    • pompen en ventielen
    • rioleringsbuizen
    • tanks
   • reiniging
   • renovatie
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • drinkwater
   • behandeling
    • actieve koolfilters
    • denitrificatie
    • ionenwisselaars
    • magnetische ontkalkers
    • membraanfilters
    • zandfilters
   • chemicaliën
    • coagulatie
    • flocculatie
    • flotatie
    • ontharding
    • ontijzering
    • ontzilting
    • precipitatie
   • desinfectie
    • chlorering
    • elektrolyse
    • ozonbehandeling
    • UV-behandeling
    • chloordioxide
   • distributie
  • thermische behandeling afvalwater met veel zout
  • waterzuivering
   • producten
    • zuurstof
    • sturingsapparatuur
    • slurrypompen
    • roerders
    • reservoirs
    • pompen
    • pH-regelende
    • nutriënten
    • flotatiebevorderende
    • doseerders
    • compressoren
    • centrifugebevorderende
    • bodemafschrapers
    • bezinkingsbevorderende
    • beluchters
   • fysische zuivering
    • thermische zuivering
     • distillatie
      • distillatie
     • koelen
      • lucht- of waterkoeler
     • thermische behandeling
      • verhitten
       • oxidatie
        • pyrolyse
     • verdampen
      • indampen
    • zeven
     • roosters
     • zeven
    • strippen met lucht
     • stoomstrippen
     • stripping met lucht
    • snijden
     • malen
      • snijrooster
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
     • statische vetafscheider
    • membraanprocessen
     • elektrodialyse
     • microfiltratie
     • nanofiltratie
     • omgekeerde osmose
     • pertractie
     • pervaporatie
     • ultrafiltratie
    • flotatie
     • flotatie
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • desinfectie
     • UV-behandeling
    • centrifugeren
     • hydrocycloon
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
     • lamellenbezinker
     • schotel- of plaatbezinker
     • zandvangers
    • adsorptie
     • actieve kool
     • andere adsorbentia
   • chemische zuivering
    • precipitatie
     • precipitatie
    • oxidatie
     • wet air oxidation en superkritische wateroxidatie
     • oxidatie met o.a. OZON, peroxide of KMNO4
    • ONO
     • ontgiftigen, neutralisatie en slibontwatering
    • ontgiftiging
     • ontgifting
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • flocculatie
     • flocculatie
    • extractie
     • extractie
    • emulsiebreken
     • emulsie breker
    • desinfectie (nabehandeling)
     • chemische oxidatie
      • chloordioxide
    • coagulatie
     • coagulatie
   • biologische zuivering
    • Thermofiele aërobe afbraak
    • planten en micro-organismen
     • plantensystemen
      • rietvelden
     • verticaal doorstroomd helofytenfilter
    • micro organismen
     • algenvijver
    • macro-organismen
     • mosselbank (zout water)
    • kwzi
     • aëroob actief slib
     • ondergedompelde beluchte bacteriefilter
    • biofilm op drager
     • biorotor
     • drager: PUR schuim
     • drager: zand, klei of lava
    • bezinken
     • anaërobe micro-organismen
      • septische tanks
    • adsorptie en actief-slib
     • PACT systeem
    • actief slib
     • UCT-BCFS
     • Sequencing Batch Reactor (SBR)
     • membraanbioreactor
     • airlift reactor
     • actief slib tank
     • actief slib met nutriëntverwijdering