Zaak T-621/17 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 12 oktober 2018 — Taminco / EFSA („Kort geding — Gewasbeschermingsmiddelen — Verordening (EG) nr. 1107/2009 — Bekendmaking van de conclusie van de beoordeling door de EFSA van de herziening van de goedkeuring van de werkzame stof thiram — Verzoek om vertrouwelijkheid van bepaalde delen — Weigering om vertrouwelijke behandeling toe te staan — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen spoedeisendheid”)

Documenten

Publicatiedatum

ma, 14/01/2019

Regio

Europa