Zaak C-723/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België) op 29 december 2017 — Lies Craeynest e.a. tegen Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussels Instituut voor Milieubeheer; andere partij: Belgische Staat

Documenten

Publicatiedatum

ma, 19/03/2018

Regio

Europa