Voorstel door een besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, in naam van de Gemeenschap, van de wijzigingvan de bijlagen II en III bij het Verdrag van Bern inzake hetbehoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieuin Europa

Documenten

Publicatiedatum

do, 16/04/1998

Regio

Europa