Verordening (EU) 2019/226 van de Commissie van 6 februari 2019 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 748/2009 betreffende de lijst van vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend, met specificatie van de administrerende lidstaat van elke vliegtuigexploitant ( 1 )

Documenten

Publicatiedatum

di, 12/02/2019

Regio

Europa