Verordening (EU) 2019/220 van de Commissie van 6 februari 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

Documenten

Publicatiedatum

do, 07/02/2019

Regio

Europa