Verordening (EU) 2019/1783 van de Commissie van 1 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 548/2014 van 21 mei 2014 betreffende de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot kleine, middelgrote en grote vermogenstransformatoren ( 1 )

Documenten

Publicatiedatum

vr, 25/10/2019

Regio

Europa