Verordening (EU) 2017/269 van de Commissie van 16 februari 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over pesticiden, wat de lijst van werkzame stoffen betreft

Documenten

Publicatiedatum

vr, 17/02/2017

Regio

Europa