VERORDENING (EG) Nr. 767198 VAN DE COMMISSIE van 7 april 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 9391 97 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338197 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

Documenten

Hoofddocument
        Bijlage 1

Publicatiedatum

wo, 08/04/1998

Regio

Europa