Uitvoeringsverordening (EU) 2019/724 van de Commissie van 10 mei 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 686/2012 wat betreft de aanwijzing van lidstaten-rapporteurs en lidstaten-corapporteurs voor de werkzame stoffen glyfosaat, lambda-cyhalothrin, imazamox en pendimethalin en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 wat betreft de mogelijkheid dat een groep lidstaten gezamenlijk de taak van lidstaat-rapporteur op zich neemt ( 1 )

Documenten

Publicatiedatum

ma, 13/05/2019

Regio

Europa