Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1839 van de Commissie van 31 oktober 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1152 wat betreft de bepaling en de rapportage van de WLTP-CO2-waarden voor bepaalde categorieën nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen en tot aanpassing van de inputgegevens voor de correlatietool (Voor de EER relevante tekst)

Documenten

Publicatiedatum

ma, 04/11/2019

Regio

Europa