Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/995 van de Commissie van 17 juni 2019 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2323 tot vaststelling van de Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad

Documenten

Publicatiedatum

di, 18/06/2019

Regio

Europa