Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/583 van de Commissie van 3 april 2019 ter bevestiging of wijziging van de voorlopige berekening van de gemiddelde specifieke CO2-emissies en de specifieke emissiedoelstellingen voor fabrikanten van personenauto's voor het kalenderjaar 2017 en voor bepaalde fabrikanten van de Volkswagengroep voor de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Documenten

Publicatiedatum

do, 11/04/2019

Regio

Europa