Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/582 van de Commissie van 3 april 2019 tot bevestiging of wijziging van de voorlopige berekening van de gemiddelde specifieke CO2-emissies en specifieke emissiedoelstellingen voor fabrikanten van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen voor het kalenderjaar 2017 en voor de groep Volkswagen met inbegrip van haar leden voor de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad

Documenten

Publicatiedatum

do, 11/04/2019

Regio

Europa