Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/404 van de Commissie van 12 maart 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 1833) (Voor de EER relevante tekst.)

Documenten

Publicatiedatum

do, 14/03/2019

Regio

Europa