Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1999 van de Commissie van 28 november 2019 tot wijziging van Beschikking 2005/51/EG wat betreft de periode waarin grond verontreinigd door bestrijdingsmiddelen of persistente organische verontreinigende stoffen met het oog op reiniging de Unie mag worden binnengebracht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8555)

Documenten

Publicatiedatum

ma, 02/12/2019

Regio

Europa